07.02.2020 08:40

Nowe Stypendium Wójta Gminy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

378
W tym roku po raz pierwszy zostaną przyznane Stypendia Wójta Gminy Michałowice uczniom szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice. Stypendium będzie mógł otrzymać uczeń posiadający szczególne osiągnięcia edukacyjne lub posiadający wybitne osiągnięcia artystyczne. Wnioski o stypendium należy składać do 15 marca br.

Stypendium ma charakter jednorazowy i będzie wynosić od 1000 do 1500 zł w zależności od osiągniętych wyników.

 

Stypendium pn. ”Stypendium Wójta Gminy Michałowice” będzie mógł otrzymać  uczeń szkoły ponadpodstawowej, który: 

 • zamieszkuje na terenie Gminy Michałowice,
 • nie ukończył 20 roku życia,
 •  rodzice ucznia (opiekunowie prawni) rozliczają się z podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Michałowice,
 • posiada wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uzyskał w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium.

 

Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który:

 • posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania,
 •  jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego przez Kuratora Oświaty,
 •  jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego przez pozostałe organizacje zajmujące się działalnością oświatową.
 • realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień,
 • posiada własny, udokumentowany dorobek naukowy lub twórczy.

Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który:

 • uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce finalisty w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, przeglądzie, festiwalu albo odniósł sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej lub wojewódzkiej,
 • swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich.

Więcej szczegółów oraz wzór wniosku

Opublikowany przez: Agnieszka Rzewuska
Podobne tematy: Wydarzenia Urzedu Gminy

Zobacz także