13.01.2012 13:30

Ogólnopolski konkurs o bł. Edmundzie Bojanowskim rozstrzygnięty

24
Od października 2011 r. uczniowie szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mogli przystąpić do pracy nad projektem historyczno-dziennikarskim „Polacy beatyfikowani przez Jana Pawła II. Błogosławiony Edmund Bojanowski”.
Konkurs został zorganizowany przez parafię Narodzenia NMP oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie, przy współorganizacji Insytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
Patronat honorowy objął Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej oraz gmina Michałowice, która była także sponsorem części nagród.
Gala, kończąca konkurs, odbyła się w Instytucie Papieża Jana Pawła II w Warszawie, 13 stycznia 2012 r, w której obecni byli : przedstawiciel metropolity warszawskiego Kard. Kazimierza Nycza, Wielebna Matka M. Brygida Biedroń, przewodnicząca Federacji Zgromadzeń Sióstr Służebniczek, Ks. Marek Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Archidiecezji Warszawskiej, Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, Krzysztof Ziemiec, dziennikarz TVP, organizatorzy projektu konkursowego: przedstawiciele Instytutu Papieża Jana Pawła II, ks. prał. Andrzej Perdzyński, proboszcz parafii NMP w Komorowie, Małgorzata Głodowska, dyrektor ZSO w Komorowie oraz uczestnicy konkursu, ich opiekunowie, rodzice oraz dyrekcje .

Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej z fragmentami nagrodzonych prac, występu muzycznego Aleksandry Chaładaj, uczennicy ZSO w Komorowie oraz dzieci z ochronki im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Otrębusach. Krzysztof Ziemiec, dziennikarz TVP przybliżył uczestnikom misję dziennikarską, jak również przedstawił Bł. Edmunda Bojanowskiego ze swojego punktu widzenia, odnosząc się do osobistych przeżyć.

Nagrodzeni w konkursie byli wyróżniani w dwóch kategoriach: szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Wójt gminy Michałowice wręczył nagrody rzeczowe dla autorów zwycięskiej pracy w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, uczennic Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II z Lublina (Jadwiga Cieślak, Paulina Głaz i Sabina Pawlak. Opiekunem projektu wymienionych uczennic była p. Joanna Kowalczyk ).

Konkurs składał się z dwóch części. Uczniowie wcielili się w rolę dziennikarza-dedektywa, zapoznając się z historią niezwykłego człowieka.
W pierwszej części, zgodnie z tematem „Błogosławiony Edmund Bojanowski w mojej miejscowości”, uczestnicy konkursu mieli przedstawić historię miejsc pamięci poświeconych bł. Edmundowi (np. pomniki, nazwy ulic, instytucje, placówki itp.), świadectwa od osób, instytucji przedstawiające, jak postać, bądź dzieło bł. Edmunda (np. przedszkole, ochronka, dom pomocy, szkoła, placówka sióstr służebniczek) zapisały się w pamięci mieszkańców.
Część druga konkursu obejmowała przeprowadzenie akcji ożywienia pamięci o bł. Edmundzie. Przedsięwzięcie mogło być przeprowadzona w dowolnej formie i w dowolnych miejscach. Oczywiście należało udokumentować wszystko za pomocą fotografii czy filmu.

Edmund Bojanowski urodził się 14 listopada 1814 r. w Grabonogu. Na uniwersytetach we Wrocławiu i w Berlinie studiował filozofię, której nie ukończył z powodu słabego zdrowia. Choć miał wybitny talent literacki, po powrocie do rodzinnej miejscowości poświęcił się pracy społecznej i charytatywnej. Zakładał wiejskie czytelnie, pomagał ubogiej młodzieży w zdobyciu wykształcenia. Podczas epidemii cholery w 1849 r. pielęgnował chorych.
Będąc osobą świecką powołał, 3 maja 1850 r. Zgromadzenie Zakonne Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej, którego zadaniem była opieka i wychowanie dzieci wiejskich. Całe życie pragnął zostać księdzem, jednak zdrowie nie pozwoliło mu wstąpić do seminarium duchownego.
Zmarł 7 sierpnia 1871 r. w Górce Duchownej. Papież Jan Paweł II beatyfikował go w 1999 r. (źródło: http://ekai.pl)


Stanowisko ds. promocji i polityki informacyjnej


Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji