25.03.2024 12:45

Ogólnopolski Program Grantowy „Rosnę z matematyką” - Przedszkole im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

66
Nauczycielki wychowania przedszkolnego z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, Pani Magdalena Ligocka i Pani Anna Firlik w październiku 2023r. przystąpiły do ogólnopolskiego Programu Grantowego „Rosnę z matematyką” organizowanego przez Fundację mBanku we współpracy z Fundacją Dobra Sieć, którego zadaniem jest popularyzacja matematyki wśród dzieci w wieku przedszkolnym.

Biorąc pod uwagę fakt, iż nasza szkoła jest ukierunkowana na twórczy i aktywny rozwój dzieci, Panie napisały program „Poczuj matematykę”, dzięki któremu  znalazły się w gronie laureatów III edycji programu i zdobyły grant na realizację autorskich działań. Realizacja projektu trwa cztery miesiące od 1 lutego do  29 maja 2024 r.

Cele zajęć to rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci poprzez rozbudzanie ciekawości i kształtowanie  zainteresowań matematycznych przejawiających się w aktywności poznawczej i twórczej oraz w samodzielnym doświadczaniu, działaniu i eksperymentowaniu. W swoich działaniach wykorzystamy elementy „Dziecięcej matematyki” Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej i sensoryki.

W ramach realizacji projektu stworzymy między innymi kącik matematyczno - sensoryczny, który pozwoli na rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez zabawę, która w wieku przedszkolnym jest niezwykle istotna.  Zaprosimy do współpracy rodziców poprzez organizację zajęć otwartych jak również społeczność lokalną, organizując między innymi gminny konkurs na „Kreatywną, matematyczną pomoc dydaktyczną”, którego celem będzie promowanie wiedzy na temat różnych praktycznych zastosowań matematyki w życiu codziennym.

Mamy nadzieję, że zajęcia prowadzone w ramach projektu wzbudzą duże zainteresowanie wśród dzieci i przyczynią się do rozwoju ich kompetencji matematycznych.          

Autorki:

Anna Firlik, Magdalena Ligocka

w ramach realizacji projektu „Poczuj matematykę”  Projekt dofinansowała Fundacja mBank

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta