31.12.2018 11:10

Piękna nasza Polska cała

146
Gminne Przedszkole w Michałowicach wzięło udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”, którego autorką jest Ludmiła Fabiszewska z Aleksandrowa Łódzkiego. Rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była wspaniałą okazją, aby kształtować postawy patriotyczne od najmłodszych lat.

Międzynarodowy charakter projektu pozwolił przybliżyć dzieciom i ich rodzicom tradycje polskie i różnorodność regionalną naszej ojczyzny. Dzieci miały okazję szerzej zapoznać się i zgłębić symbole narodowe, zwyczaje i obrzędy ludowe, a przede wszystkim rozbudzić poczucie tożsamości narodowej i poczucie dumy z bycia Polakiem.

Dzieci bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem włączały się w działania związane z projektem. Koordynowaniem zajmowała się Anna Zaręba-Piskorz i Agnieszka Worobiec przy współpracy z Magdaleną Chrzanowską-Frelek, Małgorzatą Rogalską, Weroniką Długosz-Jagieło, Sylwią Kwapińską i Teresą Jaskólską.

W ramach projektu podczas uroczystej akademii z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 9 listopada 2018 r. wszyscy uczestnicy zaśpiewali cztery zwrotki Hymnu Narodowego. Dzieci z najstarszych grup nauczyły się również Hymnu w języku migowym. Tego dnia wszystkie dzieci i zaproszeni goście oraz pracownicy przedszkola byli ubrani w stroje o barwach narodowych. Dorośli mieli okolicznościowe kokardy narodowe, a każde dziecko samodzielnie wykonaną flagę. Program artystyczny składał się z występów wszystkich grup z przedszkola. Dzieci prezentowały swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne. Obecni mogli usłyszeć piękne wiersze o tematyce narodowej m.in. „Barwy Ojczyste” Cz. Janczarskiego, piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem” Justyny Tomańskiej, „Pałacyk Michla”  w wykonaniu Mateusza z grupy Zajączki, a także podziwiać taniec Krakowiak, który wykonały dzieci z grupy Pszczółki i Zajączki. Akademię zakończył pokaz mody patriotycznej, podczas której prezentowane były stroje narodowe.

Przedszkole wykonało również kąciki o tematyce patriotycznej przedstawiający mapę Polski, symbole narodowe, walutę Polski oraz zdjęcia krajobrazów z naszego kraju.

Najstarsze dzieci nauczyły się zabawy ludowej „Jawor, Jawor, jaworowi ludzie” oraz „Nie chcę Cię”. Zabawy te były wykorzystywane podczas zabaw między grupami oraz spotkań większej ilości grup podczas uroczystości wewnętrznych w przedszkolu.

Korzystając z przepisów babci, w przedszkolu dzieci piekły chleb na zakwasie, robiły pierniczki świąteczne i sernik na zimno w biało - czerwonych kolorach.

Zaangażowane było także środowisko lokalne, rodzice, dziadkowie podopiecznych oraz dawni pracownicy przedszkola. Wspólnymi siłami zebrali spory materiał, z którego została stworzona prezentacja z okazji obchodów 40-lecia michałowickiego przedszkola.

Do kolejnego zadania zaangażowane były dzieci z grup Zajączki, Tygryski i Pszczółki, które wspólnie stworzyły pocztówkę Michałowic. Przestawia ona przedszkole, szkołę, kościół i kolejkę WKD.

Przedszkole nawiązało również współpracę z Fundacją Cultura Memoriae. Dzieci narysowały własnoręcznie obrazki i podziękowania, z których powstała książeczka dla bohaterów naszej ojczyzny. Książeczka będzie przekazana za pośrednictwem wspomnianej Fundacji, tym którzy walczyli o odzyskanie niepodległości.

Na pamiątkę, na terenie  przedszkola, posadzono sadzonkę dębu jako „Drzewko pamięci”. Po przygotowaniu miejsca nasadzenia dokonały dzieci.

Udział w projekcie sprawił przedszkolakom wiele radości i na długo zostaną zapamiętane chwile związane z realizacją zadań, bo dzięki nim zostało wzmocnie poczucie radości i dumy z bycia Polakiem.

Gminne Przedszkole w Michałowicach

Anna Zaręba-Piskorz, Agnieszka Worobec

Zobacz także