28.08.2019 08:25

Powierzenie stanowisk: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach i Dyrektora Przedszkola w Michałowicach

1262
21 sierpnia, w Urzędzie Gminy Michałowice Pani Wójt Gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka oficjalnie powierzyła stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach oraz Dyrektora Gminnego Przedszkola w Michałowicach.

Funkcję kierowniczą w szkole podstawowej po raz pierwszy objęła Małgorzata Widera, wcześniej funkcję tę sprawował Andrzej Olęcki.

Natomiast dyrektorem przedszkola, po raz drugi, została Renata Bontron.

Obie Panie będą sprawowały funkcję dyrektora przez pięć lat.

A już niedługo wrzesień, więc przez najbliższe dni nowe Panie Dyrektor będą przygotowywały "swoje" placówki do przyjęcia dzieci i rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

 

Pani Renata Bontron ukończyła Wyższe Studia Magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej z elementami rewalidacji na Uniwersytecie Warszawskim. Pani Dyrektor przedszkola w Michałowicach posiada bogate doświadczenie zawodowe: była nauczycielem w wielu przedszkolach, początkowo w Sandomierzu, później w Warszawie. Kierowała również przedszkolem integracyjnym.  Przez kilka lat pełniła funkcję wizytatora w warszawskim Kuratorium Oświaty. Została odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie po raz drugi została wybrana dyrektorem Gminnego Przedszkola w Michałowicach. Pani Renata Bontron wciąż podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, seminariach i warsztatach. Nie tylko z zakresu zarządzania placówką oświatową, ale przede wszystkim aktualnych trendów w szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom. 

 

Pani Małgorzata Widera jest nauczycielem języka angielskiego z 21-letnim stażem. Ukończyła dwa fakultety na Uniwersytecie Warszawskim: Wydział Rusycystyki i Lingwistyki Stosowanej oraz Ośrodek Studiów Amerykańskich.  Płynnie posługuje się dwoma językami obcymi: rosyjskim i angielskim. Pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, a ostatnio w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Zana w Pruszkowie. Jest egzaminatorem w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Znajduje także czas na pracę w Radzie Miasta Pruszkowa i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w Pruszkowie. Pełni również funkcję opiekuna Młodzieżowej Rady Miasta Pruszkowa. Ma duże doświadczenie jako wieloletni opiekun Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu.

Zobacz także