12.11.2019 13:05

Projekt „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”

252
W październiku 2019 roku zakończył się projekt „ Matematyka-wstęp do kariery wynalazcy” dla uczniów klas czwartych i ich nauczycieli. Program realizowany w klasach 4d Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, 4e Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi oraz 4e Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Projekt przeprowadzony był we współpracy pomiędzy Gminą Michałowice i Politechniką Warszawską - Wydziałem Matematyki i Nauk Informatycznych. Polegał na pracy z wykorzystaniem innowacyjnej platformy wspomagającej rozwiązywanie zadań matematycznych w systemie, który za pomocą sztucznej inteligencji  kontrolował na bieżąco postęp ucznia  oraz kierował dalszą jego nauką.

Projekt miał  na celu zwiększenie kompetencji matematycznych i ICT oraz zachęcić  uczniów do nauki matematyki poprzez rozwiązywanie zadań. Platforma pomagała także nauczycielom w dostosowaniu poziomu trudności zadań do indywidualnego rozwoju każdego wychowanka.

System starał się proponować użytkownikowi zadania o różnym poziomie trudności, które były na miarę jego możliwości. Dzięki temu słabsi uczniowie nie zniechęcali się szybko  i nie doznawali  niepowodzeń, natomiast lepsi -  nie nudzili  się  i  nie tracili  czasu na powtarzające się ćwiczenia. 

W przypadku zadań rozwiązanych błędnie włączał się system inteligentnej pomocy, który bez wyświetlania rozwiązania zadania starał się zdiagnozować przyczynę trudności, wyeliminować ją i powrócić do oryginalnego problemu. Po zrobieniu zadania złe - system proponował uczniowi zadania pomocnicze. Po zrobieniu tych ćwiczeń uczeń miał do rozwiązania zadanie sprawdzające - problem podobny do zadania, w którym popełnił błąd. Za sukces uznawano sytuacje, w której uczeń rozwiązał poprawnie zadanie sprawdzające. W klasyfikowaniu brano pod uwagę jedynie zdarzenia, które nastąpiły w ramach jednej sesji ( to znaczy bez odchodzenia od komputera).

Celem systemu było automatyczne wykrywanie i eliminacje problemów uczniów oraz optymalizację czasu nauki poprzez inteligentną asystę pracy ucznia.

Ostatecznie z systemu skorzystało 67 uczniów klas IV. Rozwiązali łącznie 16.662 zadań, z czego 12.101 poprawnie. Średnio jeden uczeń rozwiązał 249 zadań.

Nauczyciele nie dostawali wynagrodzenia za udział w projekcie. Podkreślali, że zyskali możliwość obserwowania zaangażowania uczniów w domu.

Uczniowie, którzy rozwiązali wszystkie zadania, wzięli udział w zajęciach warsztatowych w pracowniach Politechniki Warszawskiej. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele matematyki, którzy wspomagali uczniów w projekcie : pani Bożena Danieluk ze  Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie,  pani Urszula Huryń  ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja  Kopernika w Nowej Wsi oraz pani Marta Ciechomska Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w projekcie i poświęcony czas.

Opracowanie: Centrum Usług Wspólnych

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji