11.05.2012 12:00

Przedszkolny Festiwal Piosenki Religijnej

4
22 kwietnia przedszkolaki z okolicznych miejscowości, w Spółdzielczym Domu Kultury w Pruszkowie, mogły zaprezentować swoje umiejętności wokalne podczas Festiwalu Piosenki Religijnej, nad którym patronat honorowy objął wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka. Organizatorem festiwalu były Siostry Służebniczki z Komorowa .
Wzięło w nim udział przeszło 170 dzieci z 7 przedszkoli, prowadzonych przez siostry zakonne. Przedszkolaki miały okazję ujawnić swoje talenty, a rodzice ucieszyć się pięknym występem swych pociech. Oprócz wójta Krzysztofa Grabki na festiwalu obecny był proboszcz parfii w Komorowie ks. Prałat Andrzej Perdzyński oraz Przełożona Prowincjalna Sióstr Służebniczek .
Festiwal miał na celu zaprezentowanie umiejętności dzieci i rozbudzenie talentów wśród najmłodszych. Był również okazją do wzajemnego poznania się i dobrej zabawy. Przedszkolaki za udział w festiwalu otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji