16.03.2020 15:30

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i I klas.

146
Informacje dotyczące składania wniosków

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 uprzejmie informujemy, że Rodzice chcąc złożyć wnioski rekrutacyjne do szkoły lub przedszkola,  mogą skorzystać z dwóch sposobów:

1. Wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek:

2. Dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do placówki. W placówkach zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Wszystkie placówki przygotują także na zewnątrz budynku skrzynki lub pudełka, do których będzie można włożyć dokumenty rekrutacyjne. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

W przypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, prosimy o składanie oświadczeń rodziców o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy.

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji