03.09.2021 12:40

Rozpoczęcie roku szkolnego z nową dyrekcją

533
Relacja Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice z rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w gminnych placówkach oświatowych.

Za nami uroczystości z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. Odwiedziłam gminne szkoły, znów pełne życia, zgiełku i wspaniałej atmosfery. Dobrze było zobaczyć uczniów i rodziców w szkołach.  Życzę Wam aby nauka stacjonarna trwała jak najdłużej (a najlepiej do czerwca)! Nauczyciele i dyrekcja czują się pewniej niż w zeszłym roku kiedy stało przed nami wiele niewiadomych – dziś większość z nas jest zaszczepiona, a pedagodzy przygotowani na nauczanie w różnych trybach. Liczę, że nam Państwo pomożecie szczepiąc siebie i dzieci.

W dwóch szkołach nastąpiły zmiany w kadrze kierowniczej. Mamy dwie nowe, energiczne dyrektorki. Szkołą Podstawową w Michałowicach od dziś zarządza Magdalena Fimowicz-Wasiak. Natomiast w Komorowie obowiązki dyrektorki przejęła Edyta Pająk.

Dla rodziców ciekawych nowych dyrektorek umieszczam poniżej ich sylwetki:

Magdalena Fimowicz-Wasiak ukończyła studia magisterskie w dwóch specjalnościach: pedagogika specjalna oraz filologia angielska. Z wykształcenia jest także pedagogiem terapeutycznym. Pracowała jako nauczyciel języka angielskiego, jednocześnie pełniąc funkcję wicedyrektorki w Szkole Podstawowej nr 66 w Warszawie. Ma za sobą osiemnaście lat doświadczenia w pracy pedagogicznej w tym 5 lat w roli zastępcy dyrektora.

Jak sama mówi, jest nauczycielem z powołania i pasji. Dobro uczniów to dla niej priorytet. Z radością prowadzi zajęcia, patrząc jak młodzież rozwija się i kształci w tak trudnych czasach. Pracuje nowoczesnymi metodami, ceniąc rozwój technologii informatycznych oraz innowacje pedagogiczne. Prywatnie jest mamą, więc zna szkołę też z punktu widzenia rodzica, co z pewnością w jej pracy okazuje się dużym atutem. W wolnych chwilach cieszy ją czas spacerów z psem, czytania ciekawej książki czy obejrzenia dobrego filmu.

Nowa praca to dla niej wyzwanie, które przyjmuje z pełnym zaangażowaniem i radością. Wierzy, że jej kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu oświatą sprawdzą się w wymagających warunkach.

Jak zauważa: „Misją szkoły jest, by nasze dzieci rozumiały, że każdy człowiek jest odrębną indywidualną jednostką i by potrafiły tę odrębność szanować”. Szkołę podstawową widzi jako „pierwszy i najważniejszy krok dający podstawy do dalszego życia”. Chce zapewnić bezpieczne i przyjazne środowisko pracy nauczycielom, którzy będą dążyć do rozwoju uczniów i siebie samych. – Rodziców uczniów traktuję, jako partnerów szkoły w rozwoju swoich dzieci – mówi Magdalena Fimowicz-Wasiak.

Jest przekonana, że słowa patrona szkoły w Michałowicach, Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka” – są dziedzictwem, które chce kontynuować i wdrażać.   

 

Edyta Pająk jest nauczycielką z ponad 24-letnim stażem dydaktycznym. Przez ostatnie 3 lata pełniła funkcję wicedyrektorki ds. klas 0-3 w ZSO w Komorowie. Dobrze zna środowisko, którym będzie zarządzać, bo w komorowskiej szkole spotyka się z uczniami już od 16 lat. Przez cały ten czas skupia się na budowaniu jak najlepszych relacji z uczniami i ich rodzicami. Według niej „nowoczesna szkoła”, to szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, w nowoczesny sposób przygotowująca dzieci i młodzież do wyzwań, jakie stawia dorosłość.

Przez niemal ćwierć wieku pracy dydaktycznej wciąż rozwijała swoje umiejętności związane nie tylko z funkcją dyrektorki, ale tez w innych obszarach (m.in. informatyka, technika, bibliotekarstwo). Od dwóch dekad spełnia się też w roli wychowawcy. Na jej pomoc mogą liczyć uczniowie, którzy mają trudności w nauce jak i ci szczególnie uzdolnieni.

Prywatnie Edyta Pająk jest mamą dwóch dorosłych córek. W kręgu jej zainteresowań są podróże oraz czytanie książek i ciekawych czasopism. Z chęcią angażuje się także w działalność charytatywną – współpracuje z fundacjami (m.in. z Fundacją „Okiem Kamery”, która pozwala rozwijać zainteresowania, talenty i pasje uczniów). Od 3 lat jest szefem sztabu WOŚP w ZSO w Komorowie.

– Angażuję się w działania pozaprogramowe, wspierające potrzebujących i budujące prospołeczną postawę u dzieci i młodzieży – dodaje Edyta Pająk. – Jako dyrektorka widzę wiodące wartości o globalnym znaczeniu w funkcjach, zadaniach i treściach realizowanych przez szkołę, do których zaliczam:

  • Dostrzeganie w każdym dziecku jego ukrytych zdolności, rozwijanie i umacnianie wiary w siebie,
  • Kierowanie się sercem a nie przepisami, przy jednoczesnym zachowaniu dyscypliny i prawa,
  • Integrowanie całej społeczności szkolnej – współdecydowanie o ważnych sprawach placówki,
  • Inspirowanie do twórczego rozwoju nauczycieli, uczniów i rodziców.

Pierwsza zmiana wprowadzona dziś przez dyrektorkę Edytę Pająk w ZSO w Komorowie to usunięcie dzwonków między lekcjami i przerwami. To nowatorska i dobra decyzja, na którą także rodzice zareagowali entuzjastycznie.

- Życzę Wam, żeby ta wspaniała atmosfera z dziś została z nami do końca roku – mówiła Edyta Pająk do uczniów. A klimat spotkania był rzeczywiście wspaniały i pełny wzruszeń – pasowanie pierwszaków na uczniów połączono z pożegnaniami i podziękowaniami dla Małgorzaty Głodowskiej, która przekazała władzę w szkole po 15 latach kierowania nią.

Także dyrektorka Magdalena Fimowicz-Wasiak podkreślała dziś, że jest pełna optymizmu i wkrótce spotka się z przedstawicielami Rady Rodziców.

– Jestem pewna, że przekazuję szkołę w dobre ręce – mówiła dziś Małgorzata Widera, przekazując obowiązki dyrektora.

Z kolei w ZSP w Nowej Wsi dyrektorka Jadwiga Jodłowska rok szkolny rozpoczęła ważną lekcją historii dla najmłodszych dzieci. – Pamiętajcie, że 1 września 1939 roku, uczniowie tacy jak wy, nie mogli rozpocząć nauki, ze względu na wybuch II wojny światowej. Wielu Polaków oddało wtedy życie, byśmy dziś mogli uczyć się w polskich szkołach i mówić w naszym języku – mówiła dyrektorka. Ich pamięć uczciliśmy minutą ciszy.

Była też bardziej radosna część apelu – dla pierwszaków pięknie zaśpiewała uczennica klasy 7E – Tosia Rak. Liczę na to, że w naszych szkołach wszyscy uczniowie odkryją swój talent i pasje!  

Dziękuję odchodzącym dyrektorkom – Małgorzacie Głodowskiej, która przez 15 lat „dyrektorowała” ZSO w Komorowie i Małgorzacie Widerze za lata pracy dla szkolnej i lokalnej społeczności.

Z okazji rocznicy 1 września 1939 złożyliśmy dzisiaj również kwiaty w miejscach pamięci narodowej.

Małgorzata Pachecka

Wójt gminy Michałowice

 

Opublikowany przez: Maria Sawicka

Zobacz także