20.06.2013 08:20

Segreguję po nowemu

7
Od 10 czerwca, dla klas 1-6 w szkołach naszej gminy, prowadzone są zajęcia "Segreguję po nowemu", które odbywają się w ramach programu edukacji ekologicznej "Eko-Dzieciak". Autorski program kształtowania zachowań proekologicznych został opracowany na bazie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Michałowice oraz nowego systemu gospodarowania odpadami.
Zajęcia, które trwają 90 minut i biorą w nich udział 3-4 zespoły klasowe, prowadzone są w formie warsztatów. Wykorzystywane są filmy, slajdy i rekwizyty dla jak najlepszego przedstawienia nowego systemu segregacji odpadów oraz gospodarowania odpadami problemowymi takimi jak elektro-śmieci, leki, odpady niebezpieczne.
Dzieci z zaciekawieniem uczestniczą w zajęciach, zabierają głos w dyskusji i zadają mądre pytania. Na zakończenie zajęć wszyscy otrzymują pojemniki na przybory do pisania w kształcie kosza, z nalepkami zawierającymi najważniejsze wskazówki dotyczące nowego systemu segregacji i zbiórki odpadów. Wewnątrz każdego z nich znajduje się adresowana do rodziców ulotka ze szczegółowymi informacjami.
Dodatkowo dla klas starszych klas (4-6) prowadzone są konkursy, w których występują reprezentanci klas. Quiz składa się z zadań sprawdzających zdobyte na zajęciach wiadomości. Dzieci z wielkim zapałem biorą w nich udział, a na zakończenie klasy otrzymują dyplomy .

Nowy system gospodarowania odpadami zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
Informacje dotyczące odbioru odpadów po zmianach.


Marta Łukaszewicz (prowadząca warsztaty)Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji