09.04.2019 08:05

Strajk nauczycieli

804
W placówkach szkolnych i przedszkolnych naszej gminy, podobnie jak w wielu innych miejscowościach w Polsce, trwa strajk. Zgodnie z informacjami ze spotkania z dyrektorami i nauczycielami nasze szkoły są przygotowane do przeprowadzenia egzaminów ósmoklasistów i gimnazjalistów pomimo strajku.

Szanowni Rodzice uczniów naszych szkół i przedszkoli,
Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za ogromną solidarność i wyrozumiałość dla trudnej sytuacji w naszych szkołach i przedszkolach czego wyrazem stało się zatrzymanie dzieci w domach. Sądzę, że jest to wyraz wsparcia z Państwa strony dla nauczycieli. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że w niedzielę podczas rozmów „ostatniej szansy” strona rządowa będzie starała się porozumieć z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Tak się jednak nie stało. Sytuacja jest bardzo trudna dla wszystkich – nauczycieli i pracowników szkół, władz samorządowych ale przede wszystkim DLA DZIECI I RODZICÓW. Przeglądając dziś komentarze medialne i bieżące doniesienia, z zażenowaniem przeczytałam wypowiedzi przedstawicieli rządu że „mamy dwie strony sporu – są nauczyciele i reszta społeczeństwa”.

Szanowni Państwo, nauczyciele nie są w sporze z „resztą społeczeństwa”. Nie występują przeciwko uczniom i ich rodzicom. Podjęli trudną walkę o godne wynagrodzenie, które jest określane przez Ministra Edukacji Narodowej i zgodnie z art. 30 ustawy Karta Nauczyciela gwarantowane przez Państwo poprzez przekazanie subwencji oświatowej. Tak więc, to właśnie Państwo, reprezentowane przez rząd i Minister Edukacji są odpowiedzialni za wysokość wynagrodzeń nauczycieli. Podwyżki w ostatnim czasie, o których tyle się mówi wyglądały następująco (dane z naszej gminy):

  • Styczeń 2017 – zabrany dodatek mieszkaniowy – średnio każdemu nauczycielowi 180 zł,
  • Kwiecień 2018 – podwyżka o 123 zł (brutto) dla nauczyciela stażysty, 168 zł (brutto) dla nauczyciela dyplomowanego,
  • Styczeń 2019 – podwyżka 121 zł (brutto) dla nauczyciela stażysty, 166 zł (brutto) dla nauczyciela dyplomowanego.

Czy dla nauczycieli są to satysfakcjonujące podwyżki?

Ostatnie lata dla szkół i nauczycieli były bardzo trudne. Wprowadzana szybko reforma oświaty nałożyła mnóstwo dodatkowych obowiązków i stresów na nauczycieli, obciążyła uczniów klas 7 i 8, spowodowała bardzo złą kumulację roczników dzieci zdających do szkół ponadpodstawowych, nałożyła także dodatkowe, poważne obciążenia na samorządy. Wiem co mówię – jako mama ósmoklasistki i wójt. Subwencja oświatowa (która pokrywa zaledwie ok. 50% kosztów utrzymania szkół), pomimo wprowadzonych od stycznia podwyżek dla nauczycieli jest w naszej gminie o prawie 1 mln zł niższa od zakładanej, pomimo stale rosnących wydatków bieżących w szkołach.

W sytuacji w jakiej znalazły się nasze dzieci, rodzice i nauczyciele tzn. wobec realnej groźby strajku, na początku kwietnia spotkałam się z dyrektorami szkół i przedszkoli oraz z przedstawicielami nauczycieli. Rozmawialiśmy otwarcie o sytuacji w edukacji i o planowanym strajku, na który nie było jeszcze wtedy żadnego pomysłu. Jednocześnie wszyscy uczestnicy tego spotkania zgodzili się co do jednego – najważniejsze będzie (dla dzieci, rodziców, nauczycieli i dyrekcji) – przeprowadzenie egzaminów. Uzyskałam zapewnienie, że dyrektorzy dostaną wsparcie od nauczycieli pomimo strajku i egzaminy odbędą się w terminie. Wierzę w naszych nauczycieli i jestem przekonana że zrobią wszystko, aby uczniowie mogli dobrze wystartować do nowych szkół.

Trzymam kciuki za nauczycieli. Mam nadzieję, że ten trudny czas przyniesie pozytywny efekt czyli podwyżki płac w oświacie.
Wspierajmy nauczycieli, bądźmy solidarni z ludźmi, którzy mają ogromny wpływ na przyszłość naszych dzieci. Proszę bardzo o wyrozumiałość, cierpliwość i zrozumienie dla trudnej sytuacji w placówkach oświatowych. Zapewniam, że jesteśmy w stałym kontakcie ze szkołami i zrobimy wszystko aby sytuacja jak najszybciej wróciła do normy. Wszystko, co należy do nas. Czekamy na najważniejsze działania – działania rządu.
Do tych działań dzisiaj w trakcie Europejskiego Kongresu Samorządów (w którym mam przyjemność uczestniczyć) nawoływał m.in. nasz sąsiad - burmistrz Artur Tusiński z Podkowy Leśnej zbierając kilkuminutową owację innych samorządowców.

 

Poniżej dane o strajku w gminnych placówkach oświatowych:

sytuacja w placówkach oświatowych Gminy Michałowice
na dzień08.04.2019 r. (pierwszy dzień strajku)
Gminne Przedszkole w Michałowicach Szkoła Podstawowa w Michałowicach
nauczyciele nauczyciele
strajkujący niestrajkujący  strajkujący niestrajkujący 
14 2 + 7 osoby nieobecne usprawiedliwione 74 10 + 10 osoby nieobecne usprawiedliwione
administracja/obsługa administracja/obsługa
strajkujący niestrajkujący  strajkujący niestrajkujący 
7 13 6 (tylko administracja) 28 + 2 osoby nieobecne usprawiedliwione
liczba dzieci liczba dzieci
0 2
ZSO Komorów ZS - P Nowa Wieś
nauczyciele nauczyciele
strajkujący niestrajkujący  strajkujący niestrajkujący 
71 21 + 4 osoby nieobecne usprawiedliwione 60 12 + 5 osoba nieobecna usprawiedliwiona
administracja/obsługa administracja/obsługa
strajkujący niestrajkujący  strajkujący niestrajkujący 
0 39 + 1 osoba nieobecna usprawiedliwiona 2 27 + 4 osoby nieobecne usprawiedliwione
liczba dzieci

liczba dzieci

2 0

 

Autor: Wójt gminy Małgorzata Pachecka
Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także