22.05.2012 14:30

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi

20
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi brali udział w konkursach religijnych i odnosili w nich sukcesy.
Pierwszym konkursem, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły był Archidiecezjalny konkurs „Santo Subito” o błogosławionym Janie Pawle II. Był on przeprowadzony na dwóch poziomach edukacyjnych.
- klasy 0-III – Jan Paweł II w oczach dzieci – konkurs plastyczny
- klasy IV-VI – Karol Wojtyła – Jan Paweł II – konkurs wiedzy o życiu Karola Wojtyły i pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski.
Celem konkursu było przybliżenie uczniom osoby błogosławionego Jana Pawła II, jego życia i papieskiej posługi.
Patronat nad konkursem objęli Jego Eminencja Kazimierz Kardynał Nycz metropolita warszawski oraz Pan Karol Semik – mazowiecki kurator oświaty.
Do konkursu wiedzy o Janie Pawle II przystąpiło 22 uczniów z klas IV-VI.
Konkurs trwał od października do kwietnia, a do finału zakwalifikowało się trzech uczniów:
1. Gurak Monika – klasa IVa
2. Loska Gabriela – klasa Vb
3. Wanke Michał – klasa VIb
Etap finałowy odbył się 19 kwietnia 2012 roku w Kurii Metropolitarnej w Warszawie. Brało w nim udział 120 uczniów ze szkół warszawskich i województwa mazowieckiego.
Uczennica naszej szkoły, Monika Gurak zajęła siódme miejsce, co jest bardzo dużym osiągnięciem.
Do konkursu plastycznego z klas I-III przystąpiło w naszej szkole 20 uczniów.
Laureatką III miejsca na tym poziomie została Zofia Zaprzał z klasy IIIb.
26 kwietnia 2012 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się Gala Finałowa. Finaliści otrzymali dyplomy i nagrody z rąk Kardynała Kazimierza Nycza.


Drugim konkursem, w którym brali udział uczniowie naszej szkoły był konkurs „Biblijna Akademia dla Najmłodszych”. Konkurs trwał sześć miesięcy, od października do kwietnia. Do konkursu przystąpiło 70 uczniów z klas IV-VI.
Celem tego konkursu było pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma świętego oraz pogłębienie osobistej relacji uczestników konkursu z Panem Bogiem.
Trzech najlepszych uczestników konkursu wzięło udział w finale, który odbył się 14 maja 2012 roku w Kurii Metropolitarnej w Warszawie.
Uczniowie ci to:
1. Leśniak Aleksander z klasy Va
2. Loska Gabriela z klasy Vb
3. Wanke Michał z klasy VIb
Wszyscy ci uczniowie uzyskali maksymalną liczbę punktów z testu finałowego a Aleksander Leśniak za uzyskanie bardzo dobrego czasu napisania bezbłędnie testu otrzymał złoty dyplom eksperta ds. biblijnych.
Wszyscy nasi finaliści otrzymali dyplomy i nagrody z rąk organizatorów.
Do IX konkursu recytatorskiego polskiej poezji patriotycznej „Witaj majowa jutrzenko” dla uczczenia rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja przystąpiło 15 uczniów z klas IV-Vi Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.
Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnej zostało wyłonionych trzech uczestników etapu drugiego kwalifikującego do udziału w finale.
1. Gurak Monika z klasy IVa
2. Gabriela Loska z klasy Vb
3. Grodecka Olga z klasy VIb
14 kwietnia 2012 roku odbyły się przesłuchania w Katolickim Zespole Edukacyjnym im. Piotra Skargi w Warszawie.
Do finału ze szkół stołecznych i województwa mazowieckiego spośród 500 uczestników zakwalifikowało się 50 na poziomie klas IV- VI a wśród nich nasze dwie uczennice: Monika Gurak i Olga Grodecka. Poziom konkursu był bardzo wysoki.
Na poziomie klas I-III finalistką została Gabriela Socha, uczennica klasy Ia.
15 maja 2012 roku w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca Dziewiąty Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Patriotycznej.
Wszyscy finaliści otrzymali dyplomy i nagrodę – piękne wydanie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

mgr Anna Mróz – katechetka
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji