12.10.2012 13:15

Święto oświaty

66
Dzień Edukacji Narodowej, szczególne święto oświaty, corocznie obchodzony jest 14 października. Z tej okazji składamy wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty podziękowania za pasję i entuzjazm w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy placówek oraz życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków, dumy z wychowanków i powodzenia w życiu osobistym.
Nieco wcześniej , na ostatniej sesji rady gminy Michałowice, która odbyła się 26 września br, powody do świętowania miała część nauczycieli ze szkół gminnych, którzy odebrali akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego nauczyciele, aby uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego, muszą odbyć staż w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy, a następnie zdać egzamin przed specjalnie powołaną komisją.

W tym roku tytuł „nauczyciela mianowanego” otrzymali:
- z Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Komorowie: Ewa Bottomley, Ewa Engel, Ewa Głowala, Monika Podbielska, Dariusz Zaręba,
-z Zespołu Szkół w Michałowicach: Anna Matejuk, Agnieszka Mazek-Cieślak, Agnieszka Radomyska, Katarzyna Styczeń, Małgorzata Szczególska-Basaj, Łukasz Zieliński,
- z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowej Wsi : Sylwia Kujawa i Bożena Zawistowska

Na wrześniowej sesji nauczyciele złożyli ślubowanie, a następnie otrzymali akty mianowania i kwiaty.
Wójt Krzysztof Grabka, gratulując pedagogom osiągnięcia kolejnego stopnia awansu zawodowego i doceniając rolę nauczyciela w wychowaniu i nauczaniu młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy, złożył podziękowania i życzenia dalszych sukcesów w pracy pedagogicznej i w życiu osobistym.

Niezwykły prezent dla nauczycieli przygotowali uczniowie klas V-VI ze szkoły podstawowej w Komorowie , którzy zaprezentowali spektakl słowno – muzyczny, dotyczący Powstania Warszawskiego.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji