19.12.2019 09:55

Szkoła w Michałowicach z Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie

201
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II otrzymała Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Gratulujemy!

Uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie" odbyła się 27 listopada 2019 roku w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.  

Po 10 latach pracy szkoła w Michałowicach  dostąpiła ogromnego zaszczytu odbioru Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Uroczyste wręczenie Certyfikatu przez Panią Wiceminister Edukacji Narodowej Iwonę Michałek na ręce Pani dyrektor Małgorzaty Widery i Pani Elżbiety Kwiatkowskiej oraz koordynatorek programu Anety Wąsowicz - Ciechomskiej i Anny Matejuk potwierdziło, że  szkoła podejmuje systemowe działania na rzecz poprawy zdrowia całej społeczności szkolnej. 

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski przyznał w tym roku szkolnym to prestiżowe wyróżnienie 22 przedszkolom i 32 szkołom należącym do sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie w całej Polsce na podstawie rekomendacji udzielonej przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach jest jedną z 5 szkół wyróżnionych w województwie mazowieckim.

Sukces szkoły nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie dyrekcji szkoły odpowiedzialnej za promocję zdrowia w latach 2009 - 2019, przede wszystkim pani Elżbiety Kwiatkowskiej i pana Andrzeja Olęckiego. To również efekt długofalowej i systemowej współpracy całej społeczności szkolnej i lokalnej.

W 2015 roku szkoła otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Przez wiele lat kształtowany jest przyjazny klimat w szkole poprzez różnorodne działania prozdrowotne. Dotyczyły one nie tylko zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, poczucia bezpieczeństwa, ale przede wszystkim zdrowia psychicznego. Podjęty był szereg przedsięwzięć, które miały na celu budowanie dobrego samopoczucia i zadowolenia z życia.

Szkoła w Michałowicach jest pierwszą w naszej gminie, która może poszczycić się tytułem Szkoły Promującej Zdrowie (SZPZ). Przyznanie certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem SzPZ oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć, będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. Jest dowodem, że w szkole miało miejsce dużo dobrych działań, które warto zauważyć, docenić i kontynuować. To  kapitał na kolejne lata.

koordynatorki SzPZ Aneta Wąsowicz - Ciechomska oraz Anna Matejuk

 

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu: wychowawcom klas, nauczycielom, pracownikom szkoły, Samorządom Uczniowskim, uczniom, Radom Rodziców, w szczególności panu Leszkowi Bierze, pani Katarzynie Jakubowskiej - Nowocień, pani Małgorzacie Brejnak oraz pani Annie Sołowiow, rodzicom, mieszkańcom i pracownikom naszej gminy, zaprzyjaźnionym szkołom oraz organizacjom i fundacjom współpracującym z nami.

Podziękowania kierujemy również do Pani wójt Małgorzaty Pacheckiej oraz  byłego wójta Krzysztofa Grabki za finansowanie konkursów.

​Aneta Wąsowicz - Ciechomska oraz Anna Matejuk

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/gala-wreczenia-krajowych-certyfikatow-szkol-i-przedszkoli-promujacych-zdrowie

https://www.ore.edu.pl/2019/11/wreczenie-krajowych-certyfikatow-przedszkole-i-szkola-promujace-zdrowie/

Dzialania 2016-2019

dzialania2016_2019
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji