09.11.2010 00:00

Uroczyste zakończenie wakacyjnych szkoleń
TWORZYLIŚMY GRUPĘ PRZYJACIÓŁ

66
6 listopada, w sobotę, w świetlicy w Opaczy Kolonii odbyło się spotkanie integracyjne kończące Program Aktywności Lokalnej dla młodzieży, realizowany w ramach projektu „Aktywnie do rozwoju”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czyli chodzi o warsztaty zorganizowane w czasie wakacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla młodzieży w wieku 15-25 lat. Artykuł podsumowujący te szkolenia ukazał się na www.michalowice.pl 17 sierpnia br. Zachęcamy oczywiście do jego czytania, tu natomiast przypominamy, iż autorką koncepcji warsztatów jest kierownik GOPS Iwona Radzimirska, projekt realizowali pracownicy socjalni GOPS Ewa Zalewska oraz Marek Adamiak, a grupę kursantów obsługiwała firma QUERCUS OPTIMA pod kierunkiem Anny Czajowskiej.

Na siedmiu kilkudniowych kursach młodzi ludzie uczyli się, w twórczej atmosferze, praktycznych umiejętności: wizażu i stylizacji, aranżacji wnętrz, gotowania i podawania do stołu, obsługi komputera i administracji biurowej, przedsiębiorczości (np. jak założyć i prowadzić własną firmę). Podsumowaniem były zajęcia z doradcą zawodowym oraz warsztaty twórczej kreatywności.

Na sobotniej uroczystości młodzi ludzie otrzymali dyplomy ukończenia tych kursów – jedno zaświadczenie za ukończenie jednego kursu. Takie zaświadczenia na pewną przydadzą się w dorosłym życiu.

Wakacyjne zajęcia podsumował, wygłaszając prelekcję, Mariusz Kalinowski, przedstawiciel firmy QUERCUS OPTIMA: – Tworzyliśmy grupę przyjaciół. (…). Każdy z nas jest indywidualnością. (…) Każdy miał tutaj, na zajęciach swój sukces: rzeczy standardowe potrafiliście zamieniać w indywidualne. Zastanówcie się, jakie macie marzenia, co każde z was robi najlepiej, co chcecie w sobie rozwijać, jakie swoje talenty będziecie rozwijać? Jeśli na coś decydujemy się, to bądźmy konsekwentni. Te zajęcia, mam nadzieję, zapoczątkowały w was długotrwałe procesy. Ciekawe, jacy będziecie za rok, dwa, pięć, dziesięć lat…

- Być może powstanie Młodzieżowa Rada Gminy Michałowice – powiedział Sławomir Walendowski – przewodniczący Rady Gminy Michałowice. – Liczę na to, że również wy będziecie proponować, jakie zadania powinna realizować nasza gmina. Macie oczekiwania, więc przygotujcie propozycje. Czasem decyzje podejmuje się emocjonalnie, a potem trzeba ponosić konsekwencje.

Władze i urząd gminy, oprócz przewodniczącego rady, reprezentowały sekretarz gminy Zofia Idzikiewicz i skarbnik gminy Anna Jankowska.

Kierownik GOPS Iwona Radzimirska szczególnie podziękowała za pracę: Ewie Zalewskiej – koordynatorowi projektu, Markowi Adamiakowi – opiekunowi szkolonej grupy, Izabeli Bieleckiej, która była wsparciem dla wszystkich, którzy brali udział w projekcie, Urszuli Gwardys – rozliczenie projektu oraz firmie QUERCUS OPTIMA.

- Najważniejsze w tych warsztatach było rozbudzanie świadomości, że jestem obywatelem, iż ode mnie wiele zależy – powiedziała autorka i „głównodowodząca” projektu, kierownik GOPS Iwona Radzimirska. – Od tego, jaki jestem, jaki stanę się, będzie zależało moje życie, moja przyszłość oraz społeczności, w której żyję. Chodzi o to, by być aktywnym, żeby zerwać z biernością.

Młodzi ludzie mieli okazję, by zadać pytania i uzyskać odpowiedzi oraz porozmawiać, nie tylko ze swoimi instruktorami, ale również z przedstawicielami władz i urzędu gminy, w kameralnej atmosferze (nie zabrakło nawet tortu) oraz pochwalić się wykonanymi w czasie wakacji pracami – spotkaniu towarzyszyła wystawa prac wykonanych podczas szkoleń.

Mieli też okazję uporządkować swoją wiedzę i przemyślenia nt. życiowych strategii. Służyła temu interaktywna prelekcja Mariusza Kalinowskiego.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak