02.10.2010 00:00

VII Rajd Pęcicki
PIELĘGNOWANIE TRADYCJI
W NASZEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE

45
30 września odbyły się VII Rajd Pęcicki, zorganizowany przez Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, pod kierunkiem Ewy Dymury - dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi, oraz uroczystości w Mauzoleum Poległych w Pęcickim Boju w Pęcicach.
Z Nowej Wsi do Pęcic przemaszerowało ok. 100 uczniów gimnazjum pod opieką nauczycieli, a w uroczystościach 66. rocznicy boju pod Pęcicami w mauzoleum w Pęcicach wzięło udział ponad 300 osób: uczniowie ze szkół gminy Michałowice oraz LXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944 w Warszawie, Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Piastowie, Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Brwinowie oraz Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Laskach.
Rajd odbył się pod honorowym patronatem wójta gminy Michałowice Krzysztofa Grabki.

Uroczystości w mauzoleum były przede wszystkim spotkaniem młodych ludzi z powstańcami warszawskimi: Maciejem Krokosem - reprezentującym Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Aleksandrem Mullerem, Zbigniewem Łakomskim, Stefanem Pastewką, Kazimierzem Mikołajczakiem, mieszkańcem Nowej Wsi Wojciechem Cygańskim oraz uczestnikiem boju pod Pęcicami Czesławem Łukasikiem (uratował się, ponieważ schował się w piecu do pieczenia chleba).

Nie udało się dojechać z powodu trudności komunikacyjnych Stanisławowi Tymkiewiczowi „Michałowi”, w czasie powstania warszawskiego żołnierzowi AK IV Obwodu „Ochota”, uczestnikowi walk pod Pęcicami.

Z uczniami na uroczystości w Mauzoleum Poległych w Pęcickim Boju spotkali się również ludzie, którzy od lat pielęgnują patriotyczne tradycje, powstania warszawskiego, organizują Rajd „Po kamienistej drodze”. Są to: Krystyna Serwaczak – harcerka, wieloletni prezes Klubu PTTK Varsovia, pomysłodawczyni i organizatorka Rajdu „Po kamienistej drodze”; Jerzy Pamrów - prezes Klubu Varsovia, następca Krystyny Serwaczak, organizator Rajdu „Po kamienistej drodze”; Włodzimierz Majdewicz - od 40 lat współorganizator i społeczny projektant plakietek, medali i znaczków rajdów „Po kamienistej drodze”; Bernard Malinowski – przodownik turystyki pieszej PTTK, współtwórca Odznaki Honorowej im. Krystyny Krahelskiej - Pamięci Powstania Warszawskiego; Tadeusz Hubert Jakubowski - harcerz, pisarz, autor wielu artykułów i książek.
- Cieszy mnie tak liczna obecność – zwrócił się do uczniów wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. (…) Uczestnicy boju pod Pęcicami nie zginęli na darmo. Staramy się upamiętnić tamten czas. (…) Jesteście tu po to, żeby przejąć pałeczkę od pokolenia powstańców warszawskich.

- Przychodzę tu od 1967 roku, by uczcić pamięć poległych w Pęcicach. Wtedy odbył się pierwszy rajd „Po kamienistej drodze” – powiedziała Krystyna Serwaczak. – Byłam harcerką w 3. Żeńskiej Drużynie Harcerskiej w Pruszkowie, ale kiedy stwierdziłam, że harcerstwo odchodzi od swoich idei, zaczęłam działać w PTTK. Mundur zdjęłam w 1948 roku, ale przyrzeczeniu i prawu harcerskiemu jestem wierna do dziś. Tu w mauzoleum spoczywają harcerze, którzy zostali ustawieni na szpicy oddziałów. Mieli mniej więcej tyle lat, ile wy teraz. (…) Szkoła harcerstwa była dla mojego pokolenia czymś bardzo wielkim.
Kończąc wypowiedź Krystyna Serwaczak pozdrowiła obecnych harcerskim "czuwaj!", a wszyscy odpowiedzieli trzy razy: "czuj, czuj, czawaj!".

Ks. Grzegorz Jasiński proboszcz zlokalizowanego w sąsiedztwie zespołu parkowo-pałacowego kościoła pw. Świętych Piotra i Pawła wygłosił pełne patetyzmu przemówienie-kazanie: - By ojczyzna była zbudowana na fundamentach ojców – mówił z przejęciem. Zacytował sentencję z wojny secesyjnej: „Biedny to naród, który nie ma bohaterów, a jeszcze biedniejszy ten, który zapomina o swoich bohaterach”. (W oryginale: „Poor is the Nation that has no Heroes, but beggared is the Nation that has, and forgets them”).

Po raz szósty zostały uroczyście ogłoszone wyniki konkursu literacko-plastycznego upamiętniającego bój pod Pęcicami „Ci, co zginęli w walce” dla gimnazjów gminy Michałowice. (Kategoria literatury obejmuje utwory poetyckie).
W kategorii literackiej pierwsze miejsce zajęła Eliza Smakuszewska z Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach, a wyróżnieni zostali: Maciej Maciejewski z gimnazjum w Michałowicach, Michał Bielecki z gimnazjum w Nowej Wsi oraz Agata Czaplarska i Aleksandra Gajewska z komorowskiego gimnazjum.
Laureaci konkursu przeczytali swoje utwory.
W kategorii plastycznej najlepsza okazała się Renata Listosz z gimnazjum w Komorowie, wyróżnieni zostali: Natalia Łowczak z komorowskiego gimnazjum, Aniela Akonom z gimnazjum w Michałowicach oraz Krzysztof Pietracha i Aleksandra Krajewska z gimnazjum w Nowej Wsi.

W krótkim patriotycznym widowisku słowno-muzycznym, pod kierunkiem nauczycielki Aliny Stenckiej, wystąpili uczniowie z Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach. Wykonali utwory: „Był taki czas”, „Biały krzyż”, „Warszawa pamięta”.

Pod kierunkiem nauczyciela Daniela Wolborskiego wystąpiły uczennice z Gimnazjum im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. W formie artystycznej przypomniały m.in. najważniejsze fakty z życia kapitana harcmistrza Stefana "Jaronia" Kowalskiego oraz opowiedziały o obozie przejściowym w Pruszkowie - Dulagu 121.

* * *

Pomysłodawcami i organizatorami gimnazjalnych rajdów pęcickich są nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi Elżbieta Gąsior – nauczycielka historii i Tomasz Matuszewski – nauczyciel WF-u. – 7 lat temu ja i Tomek postanowiliśmy zorganizować rajd dla klas, których byliśmy wychowawcami – wspomina Elżbieta Gąsior. – Pomysł spodobał się i inni nauczyciele dołączyli się ze swoimi klasami. Za rok rajd stał się rajdem gminnym. Od II Rajdu Pęcickiego nasza koleżanka – nauczycielka języka polskiego Beata Wiszniewska organizuje Konkurs Literacko-Plastyczny „Ci, co zginęli w walce”. Idea szkolnych rajdów pęcickich jest bardzo podobna do idei rajdów „Po kamienistej drodze”. Rajdy „Po kamienistej drodze” odbywają się w czasie wakacji, a organizowane przez nas w czasie roku szkolnego. Przygotowania do rajdu zaczynają się na początku września – od ogłoszenia konkursu literacko-plastycznego. Dbamy o to, by rajdy pęcickie odbywały się przed rocznicą upadku powstania warszawskiego. (Kapitulacja została podpisana w nocy z 2 na 3 października - przyp red.).
- W organizowaniu rajdów pomagał nam i dopingował poprzedni wójt Roman Lawrence. Należy o tym pamiętać. Teraz rajdem opiekuje się wójt Krzysztof Grabka – powiedział Tomasz Matuszewski. – W tym roku po raz pierwszy pogoda nam nie dopisała. Dlatego trasę przeszliśmy szybciej niż zwykle – zakończył swoją wypowiedz nauczyciel.

* * *

Być może młodzież nieco zmarzła i przemokła w czasie rajdu i uroczystości – przelotne opady dawały się nieco we znaki, ale po patriotycznym apelu rozgrzała się grochówką przygotowaną przez strażaków z OSP w Nowej Wsi i spędziła czas przy ogniskach, piekąc kiełbasę.
Więcej zdjęć z uroczystości: foto
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak