18.03.2019 14:10

Wielka Gala w szkole podstawowej w Michałowicach

261
8 marca 2019 r., w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie.

Od rana, w hali sportowej uczniowie mieli zajęcia w namiocie profilaktycznym sfinansowanym przez gminę Michałowice. W „Zakątku szczęścia” relaksowali się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Były też zajęcia z zakresu pierwszej pomocy. Ponadto tego dnia odbyło się badanie przesiewowe słuchu u najmłodszych uczniów.

O godzinie 12:00 przybyli zaproszeni goście, aby uczestniczyć w publicznej prezentacji osiągnięć w ramach programu Szkoły Promującej Zdrowie. Wśród uczestników byli przedstawiciele: gminy Michałowice, powiatu, okolicznych szkół, kuratorium, ORE, Policji oraz rodzice.

Uroczystość rozpoczął, powitaniem wszystkich gości, dyrektor Andrzej Olęcki, natomiast dyrektor Elżbieta Kwiatkowska przedstawiła zebranym michałowicką szkołę, zarówno bazę, jak i jej główne kierunki działań.

Następnie uczniowie gimnazjum zaprezentowali osiągnięcia związane z aktywnym trybem życia, zdrowym odżywaniem oraz higieną zdrowia psychicznego; konkursy plastyczne, recytatorskie, przedsięwzięcia, igrzyska sportowe, akcje prozdrowotne i wiele jeszcze innych działań. W przedsięwzięcia te aktywnie włączali się rodzice i samorządy uczniowskie.

Działania w ramach programu zostały podsumowane na podstawie autoewaluacji realizacji czterech standardów.:

 • "koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań" (www.ore.edu.pl);
 • "klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów" (www.ore.edu.pl);
 • "szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie" (www.ore.edu.pl);
 • "warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami" (www.ore.edu.pl).

Jej wyniki zaprezentowała pani Agnieszka Grajewska, która omówiła wnioski i problemy priorytetowe wymagające rozwiązania. Łączna ocena, jaką uzyskała szkoła w Michałowicach, wynosi 4,54 w przedziale od 2 do 5 punktów.

Szkolni Koordynatorzy Promocji Zdrowia: pani Aneta Wąsowicz – Ciechomska i pani Anna Matejuk przedstawiły nagrodzonych w Gminnym Konkursie "Bezpiecznie, zdrowo i miło, by się w szkole lepiej żyło”. Nagrody wręczał gość honorowy uroczystości wójt gminy Michałowice, Małgorzata Pachecka.

Konkurs odbył się w siedmiu kategoriach. Uczniowie klas pierwszych mieli do wykonania pracę plastyczno-techniczną pt. „Mój szczęśliwy dzień w szkole”. Uczniowie klas drugich wykonali „Komiks - mój szczęśliwy dzień w szkole”, a klas trzecich „Opowiadanie - mój szczęśliwy dzień w szkole”. Ponadto w klasach I-III uczniowie wraz z rodzicami wykonywali filmik „Nakręć się na ciszę, HAŁASOWI powiedz STOP”.  Nagrane prezentacje pokazały ciche i kreatywne spędzanie czasu przez uczniów w czasie przerw szkolnych. W klasach czwartych uczestnicy tworzyli wiersz, fraszkę, rymowankę „Zły hałas – dobra cisza”. „Moc ciszy” prezentowali w swoich pracach fotograficznych uczniowie z klas piątych i szóstych uczęszczających do szkół podstawowych na terenie gminy. Głównie fotografowano miejsca na terenie Gminy Michałowice, w których można zrelaksować się i odpocząć. Uczestnikami konkursu dotyczącego spotu reklamowego „Mocni w życzliwości” byli uczniowie klas siódmych i ósmych uczący się w szkołach podstawowych oraz uczniowie klas trzecich z oddziałów gimnazjalnych w Gminie Michałowice.

Po zapoznaniu się i analizie prac zgłoszonych w konkursie „Bezpiecznie, zdrowo i miło by się w szkole lepiej żyło” II edycja konkursu "Zdrowo i aktywnie w Gminie Michałowice" jury postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.

Uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej

Filmik „Nakręć się na ciszę, HAŁASOWI powiedz STOP”

I miejsce

 • Zuzanna Orzeł kl. IIc Szkoła Podstawowa Michałowice

II miejsce

 • Maria Partyka kl. IIb Szkoła Podstawowa Michałowice

III miejsce

 • zespół w składzie: Pola Latosińska, Janina Feldgebel, Lena Szewczyk, Kornelia Politowska kl. Ia Szkoła Podstawowa Michałowice

Wyróżnienia:

 • Alicja Wasinkiewicz kl. IIc Szkoła Podstawowa Michałowice

Praca plastyczno-techniczna „Mój szczęśliwy dzień w szkole"

I miejsce

 • Julia Cyganek kl. Ic Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

I miejsce

 • Amelia Oleszek kl. Ia Szkoła Podstawowa Michałowice

II miejsce

 • Wiktor Mąka kl. Id Szkoła Podstawowa Michałowice

II miejsce

 • Aleksandra Wodzińska kl. Ia Szkoła Podstawowa Michałowice

III miejsce

 • Antonina Grzeczyńska kl.c Szkoła Podstawowa Komorów

Wyróżnienia:

 • Małgorzata Gnich kl. Ic Szkoła Podstawowa Komorów
 • Kornelia Politowska kl. Ia Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Zuzanna Chmielewska kl. Ic Szkoła Podstawowa Komorów
 • Paulina Zawadzka kl. Ic Szkoła Podstawowa Komorów

Praca literacko - plastyczna „Komiks – mój szczęśliwy dzień”

I miejsce

 • Zuzanna Orzeł kl. IIc Szkoła Podstawowa Michałowice

II miejsce

 • Bartosz Gajewski kl. IIb Szkoła Podstawowa Michałowice

Wyróżnienia:

 • Dembek-Jensen Matilde kl. IIb Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Miłosz Olszowy kl. IIb Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Dorota Sobstyl kl. IIe Szkoła Podstawowa Michałowice

Praca literacka „Opowiadanie – mój szczęśliwy dzień w szkole”

I miejsce

 • Karol Regulski kl. IIIa Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

II miejsce

 • Kamila Słodkowska kl. IIIa Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

III miejsce

 • Maria Grajewska kl. IIIa Szkoła Podstawowa Michałowice

Wyróżnienia:

 • Zofia Gumińska kl. IIIa Szkoła Podstawowa Komorów
 • Hanna Ostaszewska kl. IIIb Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
 • Weronika Łęgosz kl. IIIa Nowa Wieś

 

Uczniowie klas 4-8 i oddziałów gimnazjalnych w Szkole Podstawowej

Praca literacka (fraszka, wiersz, rymowanka) - „Zły hałas - dobra cisza"

I miejsce

 • Milena Gajda kl. IVd Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Maria Regner kl. IVc Szkoła Podstawowa Nowa Wieś

II miejsce

 • Martyna Parol kl. IVc Szkoła Podstawowa Nowa Wieś
 • Deniz Öner kl. IVc Szkoła Podstawowa Michałowice

III miejsce

 • Joanna Hyla kl. IVe Szkoła Podstawowa Michałowice

Wyróżnienia

 • Krzysztof Mroczek kl. IVe Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Amelia Piskorz kl. IVd Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Jacek Rudzik kl. IVe Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Julia Wolszczak kl. IVc Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Jan Krzyczkowski kl. IVe Szkoła Podstawowa Michałowice

 

Fotografia „Moc ciszy"

I miejsce

 • Hanna Latusek kl. VIc Szkoła Podstawowa  Michałowice

II miejsce

 • Barbara Szelenbaum kl. Ve Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Emilia Sawczuk kl. VIe Szkoła Podstawowa Michałowice

III miejsce

 • Oliwia Damaz kl. Vd Szkoła Podstawowa Michałowice

Wyróżnienia

 • Melania Sybilska kl. VIa Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Helena Bukowska kl. VIe Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Anna Kowalska kl. Ve Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Tola Wolańska kl. Vc Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Jakub Wciśliński  kl. Ve Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Lena Jarosławska kl. Vc Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Zofia Kurman kl. Vc Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Katarzyna Strzelecka kl. Vc Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Michał Gruczyński kl. VId Szkoła Podstawowa Michałowice

Spot reklamowy „Mocni w życzliwości"

I miejsce

 • Emilia Anczarska kl. IIIb gimnazjum Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Julia Dybała kl. IIIb gimnazjum Szkoła Podstawowa Michałowice
 • Natalia Błońska kl. IIIb gimnazjum Szkoła Podstawowa Michałowice

Wyróżnienie

 • Maciej Fornalik kl. VIII Szkoła Podstawowa Nowa Wieś


Valentina Todorovska–Sokołowska krajowy koordynator sieci Szkół Promujących Zdrowie wyraziła uznanie dla działań prozdrowotnych michałowickiej szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców, Leszek Biera przedstawił działania zainicjowane przez radę rodziców oraz te, w których organizację włączali się rodzice.

Uroczystość uświetnił występ Klubu „Zdrowie”.


Tego dnia szkołę przyozdobiły piękne prace uczniów przygotowane na konkursy o tematyce zdrowotnej.

W trakcie spaceru po szkole na gości czekała miła niespodzianka – zdrowa przekąska przygotowana przez uczniów i rodziców z klas I – III oraz potrawy według przepisów św. Hildegardy podane przez klasę VIe.

Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie i pomoc w organizacji publicznej prezentacji osiągnięć w ramach Szkoły Promującej Zdrowie.

Małgorzata Sieradzka