09.10.2012 10:00

Witaj nowa szkoło - uroczystość otwarcia nowej części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi

46
W niedzielę, 7 października w Nowej Wsi uroczyście została otwarta nowa część budynku miejscowej szkoły.
Na tę chwilę czekali wszyscy uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości. Wśród nich byli: Kardynał Józef Glemp, poseł na Sejm RP Barbara Czaplicka, wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka, przewodniczący Rady Gminy Paweł Rajski, generalny wykonawca prac budowlanych Justyn Kwietniak, ksiądz dziekan Andrzej Perdzyński, ksiądz proboszcz Jan Studziński, radni gminy Michałowice oraz przyjaciele szkoły.
Pierwszym i głównym punktem niedzielnych uroczystości było przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego budynku oraz popiersia patrona szkoły Mikołaja Kopernika. Następnie wszyscy goście zwiedzali i podziwiali nowe sale.
Kolejna część uroczystości miała miejsce w hali sportowej, gdzie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Był czas na przemówienia i podziękowania. Kardynał Glemp, wójt Krzysztof Grabka i przewodniczący Paweł Rajski życzyli wszystkim uczniom wielu sukcesów i jak najlepszych wyników w nauce. Młodzież wręczyła kwiaty wszystkim gościom, a także swoim nauczycielom, gdyż w niedzielę obchodzono w Nowej Wsi również Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji wójt Krzysztof Grabka złożył wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia.
Ważnym punktem programu, które dostarczyło emocji zwłaszcza najmłodszym, było ślubowanie klas pierwszych i pasowanie na uczniów szkoły. Pierwszoklasiści zaprezentowali kilka wierszy i piosenek, a następnie powtórzyli tekst ślubowania, po czym przez dyrektor Ewę Dymurę zostali pasowani na uczniów.
Na zakończenie wszyscy zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany przez gimnazjalistów, w którym młodzież wyraziła również wdzięczność wójtowi Krzysztofowi Grabce i dyrektor Ewie Dymurze, za to, że tak bardzo poprawiły się warunki nauki w szkole.
Po części oficjalnej uczniowie udali się do swoich klas, aby przy stołach zastawionych słodkościami dalej świętować w swojej nowej, rozbudowanej szkole.

Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi rozpoczęła się w grudniu 2011 roku. Zostało wybudowane dwukondygnacyjne skrzydło, połączone z istniejącym budynkiem i architektonicznie do niego dostosowanym. Powierzchnia użytkowa nowej części wynosi 798 m2 i jest ona dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Dzięki rozbudowie przybyło 7 sal lekcyjnych, z których w roku szkolnym 2012/2013 naukę rozpoczęli uczniowie klas 1-3 , a ponad to - szatnie, sanitariaty, korytarze oraz część rekreacyjna.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska