06.09.2012 15:39

Witaj szkoło!
Rok szkolny 2012/13

16
Na uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego, 3 września uczniowie cieszyli się (oczywiście nie mogło być inaczej), że rozpoczynają naukę.
Dyrektorzy szkół mówili, iż liczą na rzetelną, systematyczną naukę, a w konsekwencji na wysokie średnie, bo taka jest tradycja w szkołach naszej gminy.

W roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych gminy Michałowice średnia ocen wynosiła 4,55, a w gimnazjach 4,39; co jest dobrym rezultatem na tle powiatu pruszkowskiego oraz w skali kraju.

W uroczystościach brał udział wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka. - Jest to szczególnie ważny rok dla was – zwrócił się wójt do uczniów trzecich klas gimnazjum. – Wasza, trzecioklasistów praca w tym roku zadecyduje, do jakich szkół dostaniecie się. Jest to wasz ostatni rok szkolny w gimnazjum, ale pierwszy tak istotny z punktu widzenia waszego dorosłego życia.

Na apelach można było usłyszeć: Niech będzie miło uczyć się na lekcjach. Niech nauka będzie przyjemnością, a przede wszystkim niech przyniesie wam w przyszłości korzyści. Nie wystarczy, by nauczyciel starał się, musicie też dać coś od siebie. Niech uśmiech na waszych buziach zagości przez cały rok. Niech dzieci i młodzież mają poczucie bezpieczeństwa oraz własnej wartości.

Wójt Grabka zwrócił uwagę, iż zaawansowana jest rozbudowa budynku szkolnego w Nowej Wsi, a w czasie wakacji ruszyła budowa budynku szkolnego w Michałowicach. Są to ważne, priorytetowe inwestycje w naszej gminie – podkreślił wójt. Poprawią one standard nauczania.

W roku szkolnym 2012/13 w gminie Michałowice do szkół uczęszcza 2328 uczniów. W komorowskim zespole szkół uczy się 1013 uczniów, w michałowickim – 780, a w Nowej Wsi 535. Naukę w pierwszych klasach w naszej gminy rozpoczęło 216 uczniów, w tym 30 pierwszoklasistów przyszło do szkoły w wieku 6 lat.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak