06.07.2022 10:59

Wyniki egzaminów ósmoklasisty - rok szkolny 2021/2022

187
Ogłoszono wyniki egzaminów ósmoklasisty. Młodzież z gminy Michałowice po raz kolejny osiągnęła bardzo dobre noty, plasując się wysoko ponad średnią powiatową, wojewódzką i krajową.

Serdecznie gratulujemy uczniom, ale także nauczycielom i rodzicom, bez których ten sukces byłby dużo trudniejszy do osiągnięcia.

grafika prezentująca treść komunikatu

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji