18.04.2010 22:54

1940 KATYŃ 2010
Msza żałobna w Michałowicach
POMÓDL SIĘ DZISIAJ BRACIE I SIOSTRO
ZA OJCZYZNĘ

89
18 kwietnia 2010 r., w niedzielę, w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Michałowicach odprawiona została msza żałobna w intencji ofiar katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem.
Koncelebrowali ją proboszczowie z trzech parafii z terenu gminy Michałowice: Komorowa, Pęcic i Michałowic-Opaczy. W mszy wzięły udział radni powiatu pruszkowskiego oraz wójt, radni, sołtysi oraz dyrekcje szkół z terenu gminy Michałowice.

Smutną tę uroczystość rozpoczęło wykonanie przez parafialny chór jakże celnie wybranej na tę okazję pieśni:

Pomódl się bracie mój miły za Polskę,
Pomódl się za Ojczyznę.
Pomódl się dzisiaj bracie i siostro za wolność,
Pomódl się za Ojczyznę.

Wartę honorową przy ołtarzu pełnili: poczty sztandarowe ze szkół, policjanci z michałowickiego posterunku oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi.
Wśród tragicznie zmarłych jest mieszkaniec naszej gminy – Granicy: Artur Francuz ppor. Biura Ochrony Rządu. Zostawił żonę i dwoje dzieci.

- Katyń zażądał ponownej ofiary – powiedział w kazaniu ks. proboszcz Leon Firlej. – Do Katynia polecieli ci, którzy dzisiaj patrzą na nas z fotografii. (…) W Polsce trwają wielkie rekolekcje, to czas wielkiego rachunku sumienia. (…) Prezydent Lech Kaczyński chciał Polski, która wyrasta ze swoich korzeni. Walczył o pamięć polskiej golgoty – Katynia, o pamięć powstania warszawskiego. Walczył o to, byśmy wiedzieli, że Polskę trzeba kochać, by w Polsce wszystkim było dobrze.

- Zaprosiłem na tę mszę panią Katarzynę, żonę Artura Francuza, ale sił jej nie starczyło – powiedział wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. - Uroczystości pogrzebowe Artura Francuza odbędą się na cmentarzu w Komorowie. (…) Pierwsze co przychodzi do głowy po takiej tragedii to bezsilność. Ale przychodzi też nadzieja, że ofiara nie pójdzie na marne. Odeszło wiele wybitnych osób, które teraz wpisują się w tragiczną historię naszego kraju. Niech z tych ofiar płynie dobro dla Polski i promieniuje poza granice.
(Pełny tekst „ Adresu samorządu gminy” wygłoszonego przez wójta znajduje się na www.michalowice.pl).

Na początku uroczystości wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka i przewodniczący Rady Gminy Michałowice Sławomir Walendowski złożyli kwiaty pod „tablicą katyńską”, upamiętniającą pomordowanych Polaków w czasie II wojny światowej w Związku Radzieckim.
Pomódl się bracie mój miły za Polskę,
Pomódl się za Ojczyznę.
Pomódl się dzisiaj siostro kochana za Polskę,
Pomódl się za Ojczyznę.

Ojców zwyczajem Pannie Najświętszej pokłoń się nisko
Za chleb powszedni i za spokojne twoje ognisko.
Niebo rozpina namiot błękitny nad twoim domem,
By nieprzyjaciel już ci nie groził zagłady gromem.

Pomódl się bracie mój miły za Polskę,
Pomódl się za Ojczyznę.
Pomódl się dzisiaj bracie i siostro za wolność,
Pomódl się za Ojczyznę.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak