01.06.2010 12:30

20-lecie samorządu terytorialnego - XLIII uroczysta sesja Rady Gminy Michałowice

16
W poniedziałek 31 maja o godzinie 14.30 w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi miała miejsce XLIII uroczysta sesja Rady Gminy Michałowice.
Uroczystą sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Michałowice Sławomir Walendowski i powitał wszystkich przybyłych. Obecni byli: Wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, radni, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, członkowie rad sołeckich, dyrektorzy szkół, nauczyciele i młodzież, księża oraz wielu działaczy samorządowych.


Pierwszym punktem uroczystej sesji było wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymali je Państwo Teresa i Jan Przygoda na pamiątkę 50-lecia swojego małżeństwa oraz Państwo Zofia i Ryszard Sulińscy, obchodzący 60 rocznicę ślubu.


Kolejnym punktem było Podjęcie uchwały Rady Gminy Michałowice w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.
Na wniosek Wójta Krzysztofa Grabki, głosowano także nad uchwałą pomocową dla Gminy Słubice w województwie mazowieckim, dotkniętej powodzią. Radni jednogłośnie zadecydowali o przekazaniu poszkodowanym 70 tysięcy złotych na remont szkoły w Świniarach.

Następnym punktem poniedziałkowej sesji były prezentacje szkół z Nowej Wsi, Michałowic i Komorowa, dotyczące realizacji projektu „20 lat Wspólnie”. Projekt ten to Młodzieżowa Akcja Obywatelska, zorganizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem Akcji jest upamiętnienie 20 rocznicy pierwszych wyborów samorządowych w wolnej Polsce, która przypadła 27 maja tego roku. Wybrane grupy uczniowskie, które przygotowały najciekawsze prezentacje, zostały zaproszone do udziału w ogólnopolskim finale Akcji zorganizowanym przez CEO , MEN i Sejm RP 26 maja 2010 roku w budynku Sejmu w Warszawie. Warto zaznaczyć, że Gmina Michałowice to jedyna gmina, z której zakwalifikowano aż dwa zespoły, z Nowej Wsi i Michałowic.

Na zakończenie uroczystej sesji , wręczone zostały wyróżnienia z okazji 20-lecia lat samorządu terytorialnego, osobom szczególnie zasłużonym Gminie Michałowice. Otrzymali je wójt, radni, pracownicy Urzędu Gminy, sołtysi, dyrektorzy szkół, proboszczowie i wiele innych osób, którzy działali na rzecz rozwoju naszej Gminy.


Po zakończeniu sesji miało miejsce otwarcie nowej pracowni biologiczno - chemicznej. Wszyscy chętni mogli podziwiać przygotowaną przez uczniów prezentację i ciekawe doświadczenia chemiczne.
Następnie wszyscy udali się na słodki poczęstunek.
Autor: Anna Bąkowska
Opublikowany przez: Anna Bąkowska