29.08.2017 14:35

4. miejsce na Mazowszu!

128
Gmina Michałowice ponownie znalazła się w czołówce rankingu najbogatszych samorządów, który został opracowany przez magazyn samorządu terytorialnego „Wspólnota”.

Gmina Michałowice, z dochodem per capita wynoszącym 5465,19 zł, uplasowała się na 4. miejscu wśród 228 mazowieckich gmin wiejskich, za Nadarzynem, Lesznowolą i Kampinosem, zaś  w kraju - na 21 (wśród 1555 tego typu jednostek).  .  

 

Nasza gmina jest jedną z 43 gmin w całym kraju, w których dochody przekraczają 5000 zł na mieszkańca.  

 

Ranking został opracowany na podstawie osiągniętych dochodów w 2016 roku. Zastosowana metoda uwzględniła tylko dochody własne i otrzymywane subwencje (w tym oświatową i  z programu 500 plus) . Natomiast pominęła wpływy z dotacji celowych (m.in. dochody ze środków zewnętrznych), które mają tymczasowy, ale silny wpływ na wielkość dochodów. 

 

Ponadto, jak w latach ubiegłych,  dochody zostały skorygowane o dwa składniki. Po pierwsze odjęto składki otrzymywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą (tzw. „janosikowym”, które kierowane są do gmin o najniższych dochodach). Po drugie, do faktycznie zebranych dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych. W ten sposób skorygowane dochody zostały podzielone przez liczbę mieszkańców danej jednostki samorządowej.

 

Zestawienie najzamożniejszych samorządów zostało przygotowywane już po raz 16. Pozycja naszej gminy w czołówce rankingu to zasługa konsekwentnej realizacji strategii rozwoju gminy. 

 

Ranking został opracowany przez zespół prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Opierano się na danych Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji