25.11.2013 00:00

Andrzejki michałowickich seniorów

125
23 listopada 2013 r.. w szkole podstawowej w Michałowicach odbyła się andrzejkowa impreza zorganizowana przez michałowickie Koło nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

To sobotnie spotkanie michałowickich seniorów składało się z dwóch części: organizacyjnej i andrzejek.

Według słownika języka polskiego andrzejki to wieczorna zabawa młodzieży… usłyszała przewodnicząca michałowickiego koła seniorów Teresa Sładek. – Czyli zgadza się! – zażartowała przewodnicząca Sładek – wszyscy tutaj jesteśmy młodzi, duchem.

Wosk lano symbolicznie – najważniejsza jest wyobraźnia i fantazja, a te w czasie zabawy dopisywały. Chór „Michałowiczanka”, pod kierunkiem Piotra Gwiazdeckiego (akompaniament na gitarze), występował w innej formule. Śpiewał nie na scenie, ale wśród publiczności – zachęcając całą salę do wspólnego wykonywania piosenek i pieśni ze swojego bogatego repertuaru. Zaśpiewano m.in. własną piosenkę seniora, tj. ułożoną wspólnie przez chór (słowa, w aranżacji melodii pomógł P. Gwiazdecki):

Jesień życia piękny czas,
możesz kochać jeszcze raz,
przeżyć wiele pięknych chwil.
Śpiewać z nami tak.

Na akordeonie grał Tadeusz Jasiński.

Artystyczne talenty michałowiccy seniorzy prezentowali w różnych dziedzinach sztuki. Janusz Sieciński przeczytał wiersz swojego autorstwa:

Spotkanie andrzejkowe

Zebrała się nasza gromada,
gdy już wieczór zapada,
w andrzejkową noc
składajmy sobie życzeń moc.

Niech każdy pomyśli jakieś życzenie
i pomodli się za jego spełnienie,
a nawet jak się nie spełni, to nie szkodzi,
bo po modlitwie lepszy człowiek się rodzi.

Nie potrzeba nam nadzwyczajnych wrażeń,
wystarczy, że jesteśmy razem,
abyśmy z sobą pogadali, pośpiewali,
a w razie potrzeby – się wspierali;
bo choć lat nam trochę przybyło,
to nadal może być bardzo miło!,
a więc radujmy się wszyscy wokoło
i śpiewajmy razem wesoło!

Atmosfera z minuty na minutę stawała się coraz przyjemniejsza. Coraz więcej osób wspólnie śpiewało, a po jakimś czasie coraz więcej tanecznych par wychodziło na parkiet.

Cała sala składała życzenia, imieninowe Alicjom i Januszom, a szczególnie gorąco obchodzącym złote gody Teresie i Józefowi Bednarkom (pan Bednarek na imprezie był nieobecny z powodu choroby). Zaśpiewano „sto lat” po łacinie, ale i po polsku.

* * *
Spotkanie zaczęło się od spraw organizacyjnych. Przewodnicząca Koła nr 4 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach Teresa Sładek przeczytała sprawozdanie z działalności koła za 2013 r.: o imprezach (pisaliśmy o nich) i wycieczkach. Podziękowała za pracę członkom zarządu: Henryce Kolei – wiceprzewodniczącej, Maryli Siecińskiej – skarbnikowi, Barbarze Ciszek –sekretarzowi oraz Danucie Kosieradzkiej, a także Elżbiecie Czarneckiej, która upamiętnia spotkania na fotografiach. Podziękowała także wójtowi gminy Krzysztofowi Grabce za wspieranie działalności michałowickich seniorów.

Jak powiedziała przewodnicząca Sładek, do michałowickiego koła należy 129 osób, 93 panie i 36 panów; w tym roku do koła zapisało się 20 osób. Swoje sprawozdania przedstawiły też Henryka Koleja i Maryla Siecińska.

Teresa Sładek przedstawiła projekt planu działalności na 2014 r. Obecny na spotkaniu przewodniczący Zarządu Osiedla Michałowice Roman Bedyński, poinformował, że z funduszu osiedla na 2014 r., zgodnie z uchwałą podjętą przez mieszkańców, na działalność michałowickich seniorów zostało przeznaczone 6 tys. zł.

Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak