08.03.2019 10:45

ARTUR KOSTERA - sołtysem w Sołectwie Komorów

744
Mieszkańcy podczas zebrania w sołectwie Komorów zdecydowali, że sołtysem wsi pozostanie Artur Kostera. Na Artura Kosterę głos oddało 143 mieszkańców.

W zebraniu udział wzięły 152 osoby. Zebranie wiejskie prowadziła Anna Jankowska, skarbnik gminy. W zebraniu uczestniczyła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice, mieszkanka sołectwa Komorów. 

Świetlica w Kaliszowym Gaiku wypełniona była po brzegi. Mieszkańcy zgromadzili się tak licznie, by oddać swój głos w wyborach na sołtysa i wybrać nową radę sołecką.

Do Rady Sołeckiej Sołectwa Komorów weszli: Robert Skirski – 88 głosów, Krzysztof Łopata –  86 głosów, Marta Włodarczyk – 85 głosów; Monika Smolińska – 84 głosy i Katarzyna Parzyńska – 74 głosy. Katarzyna Parzyńska jest jednocześnie radną Gminy Michałowice. Prawo zezwala, aby jednocześnie być w radzie sołeckiej i być radną gminy. Do rady sołeckiej kandydowała także Monika Orłowska – uzyskała 62 głosy poparcia. Niestety nie weszła do rady. Rada Sołecka Sołectwa Komorów jest pięcioosobowa.

Zebranie rozpoczęło się od przedstawienia sprawozdania. Sołtys Artur Kostera bardzo szczegółowo odczytał sprawozdanie z pracy sołtysa i rady sołeckiej za lata 2015 – 2019. Powiedział, że w okresie sprawozdawczym rada  spotkała się na 47 zebraniach, które odbywały się w celu zagospodarowania funduszy dla sołectwa Komorów. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w świetlicy sołeckiej mieszkańcy mogli spotkać się z radą, sołtysem wsi oraz dzielnicowym, aby zgłaszać swoje prośby i wnioski dotyczące remontów ulic, bezpieczeństwa mieszkańców i innych spraw dotyczących sołectwa.

W tym czasie w świetlicy były organizowane i opłacane z funduszy sołeckich zajęcia: fitness, gimnastyka, kurs tańca, kurs hip-hopu, zumba, zdrowy kręgosłup, pilates, joga, zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty kulinarne, cykliczne zajęcia laboratorium małego chemika, 19 teatrzyków dla dzieci. Z funduszy sołeckich każdego roku organizowane były spotkania: święcenie pokarmów, Wianki, Pożegnanie lata, Andrzejki, bale karnawałowe, spotkania wigilijne, dzień dziecka.

W kolejnej części sprawozdania sołtys powiedział, że z funduszy sołeckich zostały zakupione m. in.: namiot na imprezy plenerowe, siłownia plenerowa, stół plenerowy go ping- ponga, dwa zestawy komputerowe i drukarka, zestaw gier planszowych oraz wyposażenie świetlicy: wyposażenie kuchni, szafa i inne. Wspominał o inicjatywach społecznych mieszkańców, między innymi sprzątaniu okolicy, malowaniu ławek na terenie Kaliszowego Gaiku i in. Mówił o wioskach pisanych do urzędu i pracach naprawczych, które sukcesywnie przez te cztery lata były robione. Sprawozdanie sołtysa potwierdzały dokumenty zgromadzone w dwóch grubych segregatorach. Rozmiar pracy sołtysa i rady sołeckiej w kadencji 2015 – 2019 był imponujący. Dlatego nikogo nie dziwiły gromkie brawa, którymi sołtys został nagrodzony. A potem wybory! Sołtys Artur Kostera zdobył ogromne poparcie, głosowało na niego 143 mieszkańców. (Głosowały 152 osoby). W wyborach na sołtysa wziął udział również mieszkaniec sołectwa Komorów Krzysztof Majerowicz, którego poparło 7 osób. Obecny sołtys zapowiedział współpracę z Krzysztofem Majerowiczem.    

Gratulujemy nowemu „staremu” sołtysowi oraz Radzie Sołeckiej Sołectwa Komorów i życzymy wiele dobrej energii do dalszego działania na rzecz mieszkańców!

Tego samego dnia, o godzinie 16.30 odbyło się zebranie wiejskie, którego celem było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019. W zebraniu uczestniczyło 18 osób. Mieszkańcy zdecydowali o przeniesieniu funduszy z działania: Wydarzenia związane z poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego na działania: Zajęcia sportowe i gimnastyczne dla dzieci i dorosłych (kwota 2 900 zł) oraz na zakupy i zajęcia kulturalne, świąteczne, edukacyjne, hobbystyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (kwota 2 100 zł).  

Zobacz także