13.03.2012 09:50

Bezdomne zwierzęta

64
Los bezdomnych zwierząt nie jest nam obojętny. Dlatego zachęcamy wszystkich do podjęcia współpracy z Urzędem Gminy Michałowice, zmierzającej do zapewnienia bezdomnym zwierzętom nowych domów, jak również m. in. dokarmiania bezpańskich kotów.
W tym celu został opracowany "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowice". Więcej informacji można uzyskać pod nr 22 723 81 78 w. 6.

Szukamy nowego domu
Zachęcamy mieszkańców do adopcji bezpańskich zwierząt znalezionych na terenie naszej gminy. W ramach adopcji zapewniona zostanie sterylizacja/kastracja, niezbędne szczepienia oraz oznakowanie (chip). Powyższe zabiegi wykonywane będą na koszt gminy. Na stronie internetowej w zakładce bezdomne zwierzęta prezentowane będą zdjęcia zwierząt, które szukają nowego domu. Pamiętajmy, że każdy z nas może pomóc.
Jednocześnie informuję, że znalezione na terenie gminy zwierzęta są przekazywane do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Milanówku przy ul. Brwinowska 48. Tam również psy czekają na swoich nowych właścicieli. Zachęcamy do pomocy czworonogom znajdującym się w tym schronisku.

Leczenie
Została podpisana umowa z gabinetem weterynaryjnym, w ramach której zapewniana jest pomoc rannym bezdomnym zwierzętom, znajdującym się na terenie gminy Michałowice.

W przypadku gdy zobaczysz potrąconego psa, kota zgłoś to do Urzędu Gminy pod nr tel. 22 723 81 78 w. 6 lub na Policję w Regułach 22 723 41 70.
Ponadto w ramach umowy z gabinetem weterynaryjnym wykonywane są m. in. zabiegi kastracji/sterylizacji bezdomnych kotów, mające na celu ograniczenie ich niekontrolowanego rozrodu.
Więcej szczegółów można uzyskać pod nr 22 723 81 78 w. 6.

Dzikie zwierzęta
Gmina Michałowice podpisała porozumienie z Powiatem Pruszkowskim, w ramach którego będą podejmowane interwencje w sprawie dzikich zwierząt, znajdujących się poza miejscem ich naturalnego przebywania. W przypadku zagrożenia, zwierzęta te będą odławiane. Udzielana będzie również pomoc lekarsko – weterynaryjna zwierzętom wolno żyjącym rannym.
Zgłoszenia przypadków zwierząt wolno żyjących znajdujących się poza miejscami ich naturalnego przebywania można zgłaszać pod nr 22 758 77 01, 22 758 52 62 lub 998, 112.

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji