18.03.2010 14:04

Bezpłatna infolinia: 801 000 909
Panele słoneczne
ZAINTERESOWANIE PRZEROSŁO
WSZELKIE OCZEKIWANIA

62
Zainteresowanie ekologiczną technologią – panelami słonecznymi do podgrzewania wody użytkowej – przerosło wszelkie oczekiwania.
W Michałowicach, na spotkanie z wójtem gminy i specjalistami przyszło prawie 300 osób.


Zestaw do podgrzewania wody użytkowej, w zależności od jego wielkości, tzn. w zależności od tego dla ilu osób będzie przeznaczony, ma kosztować od 14 do 20 tys. zł. Mieszkańcy gminy Michałowice zapłacą od 15% do 25% tej kwoty. Wszystko wskazuje na to, że wystarczy 15%.

Umowę będzie mógł podpisać właściciel (właściciele) posesji: potrzebny jest aktualny wypis z księgi wieczystej, wydany nie później niż 3 miesiące przed podpisaniem umowy. Właściciel użyczy Gminie Michałowice fragment dachu potrzebny do umieszczenia paneli słonecznych oraz miejsce w pomieszczeniu budynku na zainstalowanie urządzeń.

Umowy będą podpisywane przez cały kwiecień.

Przez pięć lat system z panelami słonecznymi będzie należał do Gminy Michałowice. Po tym czasie przejdzie na własność osoby, która podpisała umowę.

Dla każdego budynku firma wykonująca instalacje przygotuje indywidualny projekt.

Gwarancja na system ma obowiązywać przez 5 lat, być może uda się ją przedłużyć do siedmiu, a nawet dziesięciu lat.

W czerwcu Gmina Michałowice złoży wniosek w Urzędzie Marszałkowskim. Ocena wniosku potrwa pół roku, ale nie do końca można przewidzieć ten termin. Po akceptacji wniosku (wniosek może zostać odrzucony), w I kwartale przyszłego roku nasza gmina podpisze umowę z marszałkiem sejmiku województwa mazowieckiego.

Mieszkańcy, którzy podpiszą umowę z Gminą Michałowice, pieniądze wpłacą tylko wówczas, kiedy gmina podpisze umowę na dofinansowanie z Unii Europejskiej z marszałkiem sejmiku województwa mazowieckiego.

Najwcześniej w II kwartale 2011 roku odbędzie się i zostanie wybrana firma, która zaprojektuje i zainstaluje urządzenia solarne w każdym gospodarstwie zgłoszonym do projektu. Prace mają potrwać maksymalnie 12 miesięcy.

Tak w pigułce – w największym skrócie – ma wyglądać załatwienie formalności oraz instalowanie systemów solarnych na terenie gminy Michałowice.

W zagadnienie wprowadził wójt Gminy Michałowice Krzysztof Grabka, a następnie oddał głos specjalistom, którzy wyjaśniali zawiłości prawne oraz zagadnienia technologiczne.

Gmina Michałowice jest pionierem w staraniach o uzyskanie środków UE na energię odnawialną. W najbliższych latach jednym z głównych priorytetów Unii Europejskiej będzie energetyka, w tym odnawialne źródła energii, co pozwala pozytywnie myśleć o realizacji tego projektu w przyszłości, nawet jeśli gmina Michałowice nie uzyska dotacji w tym naborze.

Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi pierwszy etap kompleksowego rozwiązania problemów energetycznych gminy Michałowice. Wójt gminy, po ewentualnym pozytywnym rozpatrzeniu wniosku aplikacyjnego na instalacje solarów, już teraz planuje dalsze działania w kierunku poprawy bilansu energetycznego gminy, w tym zwłaszcza z udziałem mieszkańców.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak