27.09.2013 13:58

Coroczne zebranie mieszkańców
Michałowic Wsi

106
26 września 2013 r. w budynku Zespołu Szkół w Michałowicach odbyło się zebranie mieszkańców Michałowic Wsi. Wzięło w nim udział 29 osób. Podjęto decyzję o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2014 r.
Prowadziła je sołtys Michałowic Wsi Adriana Król-Popiel. Sekretarzem zebrania został wybrany Michał Rybicki, a udział wzięli: wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka wraz z pracownikiem urzędu Piotrem Pacyną oraz radni: Ewa Borzymowska, Anna Olak-Popko, Eugeniusz Hanc i wiceprzewodniczący Rady Gminy Paweł Zacny.

Po długiej dyskusji mieszkańcy Michałowic Wsi przegłosowali uchwałę o przeznaczeniu funduszu sołeckiego w 2014 r. Fundusz ten wynosi: 32 868, 48 zł, ma być przeznaczony na:
– zajęcia kulturalne – 13 934, 24 zł,
– zajęcia sportowe – 13 934, 24 zł,
- utwardzenie odcinka powstającej ulicy Błękitnej – 5 000 zł.

Dwa lata temu na zebraniu wiejskim najdłużej dyskutowano o podtopieniach miejscowości. Na obecnym zebraniu mieszkańcy Michałowic Wsi podziękowali wójtowi za wybudowanie odwodnienia.

Paweł Kaczorowski, posługując się przygotowanymi przez siebie planami, przedstawił koncepcję budowy ul. Błękitnej. Ulica ta ma umożliwić dojazd do nowych działek budowlanych.
Zastanawiano się, na co przeznaczyć i jak zagospodarować należącą do Michałowic Wsi działkę w rogu ulic Kolejowej i Kasztanowej przy rzeczce Raszynka. Padały propozycje, by powstał tam plac zabaw dla dzieci czy miejsce dla integracyjnych spotkań ze stanowiskiem do palenia ogniska i altanką.

W kolejnej części zebrania zgłoszono wnioski do budżetu oraz dyskutowano m.in. o ruchu samochodowym na ul. Poniatowskiego, braku chodnika na ul. Kasztanowej , oświetleniu ul. Szarej czy utwardzeniu fragmentu ul. Kolejowej.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak