09.09.2015 12:05

Coroczne zebranie z mieszkańcami Osiedla Granica

220
8 września odbyło się zebranie mieszkańców osiedla Granica. W zebraniu uczestniczył Krzysztof Grabka, wójt gminy oraz radni.

Mieszkańcy Osiedla Granica zdecydowali na jaki cel przeznaczą pieniądze z funduszu osiedlowego na rok 2016, który wynosi 54 180,06 zł.

Podczas zebrania mieszkańcy uchwalili, aby pieniądze rozdysponować w następujący sposób:

- 20 180,06 zł -  zakup wyposażenia (krzesła i stoły) do świetlicy, której planowana jest budowa 

- 20 000 zł  - organizacja imprez aktywizujących mieszkańców (usługi)

-   3 500 zł  -  organizacja imprez aktywizujących  mieszkańców (zakupy)

- 10 500 zł -  organizacja zajęć rekreacyjnych i sportowych dla mieszkańców.

 

Zebranie zwołał i prowadził Paweł Łąpieś, przewodniczący Zarządu Osiedla Granica. Zebranie odbyło się w miejscowej szkole. 

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Osiedla. Przewodniczący powiedział, że inicjatyw było bardzo wiele. Wspomniał, że zarząd zorganizował, wspólnie z radnymi Agnieszką Paradowską i Przemysławem Majtyką, wiele przedsięwzięć: festyn z okazji pierwszego dnia wiosny, latem – festyn z okazji Dnia Dziecka. Przedstawiciele Osiedla Granica jak również mieszkańcy uczestniczyli w imprezie z okazji Dni Gminy Michałowice, jak również w dożynkach gminnych.

 

W dalszej części zebrania dyskutowano o wielu sprawach, m.in. stanie dróg. Jak zapewniał Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice, remonty i przebudowy dróg gminnych są sukcesywnie wykonywane. Mieszkańcy zwrócili uwagę na skrzyżowanie dróg, ulicy Pruszkowskiej (droga powiatowa) z ulicami Poprzeczną i Lawendową. To miejsce w przyszłości stanie się centrum Osiedla Granica. Nieopodal bowiem znajduje się plac zabaw dla dzieci, a po drugiej stronie ulicy, na działce gminnej, ma powstać świetlica. Jednocześnie jest to droga dzieci do szkoły. Mieszkańcy wnioskowali o poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Mówiono też o zmianach w organizacji ruchu na przejazdach kolejki, na których WKD zostało zobligowane do zamontowania szlabanów. W zebraniu uczestniczyła Aurelia Zalewska, radna powiatowa, która powiedziała, że planowana jest modernizacja ulicy Komorowskiej w Pruszkowie i łączącej się z nią ulicy Pruszkowskiej oraz zrobienie w ulicy Pruszkowskiej ścieżki pieszo-rowerowej. 

 

W kolejnym punkcie, Agnieszka Paradowska, członek Zarządu Osiedla Granica, jak również radna gminna, zgłosiła propozycje do budżetu gminy na 2016 rok. Powiedziała, że Zarząd wnioskuje o:

- przebudowę ulic: Nałkowskiej, Orzechowej, Wendy, Cynamonowej oraz Skośnej z Borówkową, Warszawskiej (część – pn.) 

- wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę ulic: m.in. Pogodna, Ciszy Leśnej, Kubusia Puchatka, Letnia, Czeremchy, 

- wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicach: Pogodnej, bez nazwy boczna od Długiej, Gościnna;

- budowę Centrum Sportu w Granicy (ziemia Wspólnoty Gruntowej wsi Granica),

- utwardzenie dróg destruktem wraz z emulsją: Modrzejewskiej, Czeremchy;

- utwardzenie dróg masą bitumiczną: Dębowa, Cisowa, Warszawska (część - pd.);

- wykonanie  chodnika przy ulicy Pruszkowskiej (od Lawendowej do Czeremchy);

 

 

Paweł Łąpieś, przewodniczący Zarządu, podziękował mieszkańcom za uczestnictwo w zebraniu i zaprosił wszystkich na wspólną zabawę – „potańcówkę na dechach”, która odbędzie się 12 września na terenie placu zabaw przy ulicy Poprzecznej, początek godzina 17.30. Zapraszamy!

 

 

 

Opublikowany przez: Beata Izdebska-Zybała

Zobacz także