20.03.2013 18:03

Debata dotycząca bezpieczeństwa w naszej gminie

66
14 marca, w Urzędzie Gminy Michałowice w Regułach odbyła się debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie naszej gminy.
Poprowadził ją komendant Komisariatu Policji w Michałowicach aspirant sztabowy Piotr Ziembiński, a w spotkaniu wzięli również udział: komendant powiatowy Policji w Pruszkowie młodszy inspektor Waldemar Perdion, podkomisarz Wojciech Wójcik – naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego pruszkowskiej komendy oraz zastępca komendanta Komisariatu Policji w Michałowicach starszy aspirant Mariusz Jarmołkowicz.

Każdy, kto przyszedł na spotkanie, otrzymał do wypełnienia anonimową ankietę, w której oceniał stan bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania.

Komendant Ziembiński omówił stan bezpieczeństwa w powiecie pruszkowskim ze szczególnym uwzględnieniem gminy Michałowice. Zastępca komendanta Jarmołkowicz przedstawił i omówił szczegółowo wykresy dotyczące poruszanych zagadnień.

Oto niektóre dane z 2012 r.:

Na terenie powiatu miało miejsce 15 zdarzeń śmiertelnych, jedno w Michałowicach – zginął pieszy w wypadku drogowym. Piesi nierzadko stanowią problem w ruchu drogowym, np. poruszają się złą stroną drogi.

Wykrywalność przestępczości wynosi 57,4%. Na terenie powiatu zatrzymano 128 osób, w tym 23 na terenie gminy Michałowice. Średnio na dobę na terenie powiatu policja interweniuje 18 razy, w naszej gminie 4 razy. Średni czas dojazdu do zdarzenia wynosi 14 minut. Kradzieży z włamaniem w naszej gminie było 19.

Dyskusja trwała długo, kilka godzin. Poruszono wiele tematów. Mieszkańcy zgłosili sporo wniosków. Wskazali, że największym problem nie są rozboje czy włamania, ale uciążliwości związane z ruchem drogowym, szczególnie przejeżdżające przez gminę tiry, (jeżdżą mimo znaków zakazu). Dotyczy to przede wszystkim ul. Regulskiej i Alei Powstańców Warszawy w Regułach i Al. Marii Dąbrowskiej w Komorowie. Obawiano się o bezpieczeństwo dzieci, które wiosną zaczną jeździć na rowerach. Postulowano, by komisariat w Regułach był czynny całą dobę

Padały opinie: Za mało was policji jest na naszym terenie, za mało was widać. (…) Widok munduru „ochładza” młodzież bardziej niż się zdaje. Zbliża się wiosna i młodzież zamiast iść do szkoły zacznie spędzać czas np. w otwartych strefach rekreacji.


Komendant Perdion zachęcał mieszkańców: Współpracujmy z policją. Minęły te czasy, kiedy współpraca miała kontekst polityczny. Bierzmy przykład z takich państw, jak Austria czy Niemcy, gdzie policję traktuje się zupełnie inaczej.

W spotkaniu wzięli udział radni oraz wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. Komendant Ziembiński, rozpoczynając debatę, podziękował wójtowi oraz radnym za pomoc, jakiej od lat udzielają Komisariatowi Policji w naszej gminie, w tym przede wszystkim za wybudowanie komisariatu. Wójt zapewnił, iż urząd nadal będzie udzielał pomocy i współpracował z policją nad zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy.
Autor: Stanisław Szałapak
Opublikowany przez: Stanisław Szałapak