23 listopada, w sali multimedialnej urzędu gminy odbyła się coroczna debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice.


Wśród uczestników debaty z przedstawicielami policji powiatowej byli wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, radni gminni, sołtysi, samorządowcy i mieszkańcy.

 

Tematy tegorocznej debaty obejmowały:

 

  • Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw
  • Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych
  • Zapobieganie przemocy w rodzinie
  • Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

 

Debatę rozpoczęła kom.Małgorzata Pietrusiak, komendant Komisariatu Policji w Michałowicach –  która w swoim wystąpieniu przedstawiła raport dotyczący porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy w 2016 roku.

 

Aktualnie nad naszym bezpieczeństwem czuwa 23 policjantów. Gmina podzielona jest na 3 policyjne tereny służbowe, nad których bezpieczeństwem czuwają dzielnicowi.  Asp. szt. Tomasz Piątek jest dzielnicowym pierwszego rejonu, w którego skład wchodzą Michałowice, Opacz-Kolonia i Opacz Mała.  Dzielnicowym drugiego rejonu  - Granica, Nowa Wieś, Pęcice, Pęcice Małe, Suchy Las i Sokołów - jest mł. asp. Paweł Biegalewski. Natomiast sierż. Mariusz Szymanek to dzielnicowy trzeciego obszaru, do którego należą  Komorów i Reguły.

 

W 2016 roku policja odnotowała wzrost postępowań o 17% w stosunku do 2015 r. Mimo większej ich liczby policja w swoich statystykach odnotowała wzrost wykrywalności przestępstw i tak: przestępstwa kryminalne są wykrywane w 40%, wykrywalność kradzieży mienia - wzrost o 4%, kradzieży z włamaniem - wzrost o 8%, uszkodzenie mienia - wzrost o 40%.  Natomiast wszystkie rozboje  były wykryte w 100%. Przestępczość narkotykowa na trenie naszej gminy odnotowała spadek przestępstw o 2%

 

W ramach działań prewencyjnych policjanci wylegitymowali ponad 6 tys. osób, dzielnicowi dokonali ponad 200 ustaleń i wywiadów oraz zrealizowano ponad 2 tys. interwencji. Ogółem policjanci dokonali zatrzymania 60 osób, w tym nietrzeźwych kierujących - 23 osoby. W trakcie ostatniego roku działalności policjanci ujawnili nieco ponad 1,5 tys. wykroczeń, które w 1216 przypadkach zakończyły się postępowaniem mandatowym, w ponad 280 - pouczeniem, a w 42 - skierowaniem wniosku do sądu.

 

Tak jak w latach ubiegłych do głównych wykroczeń występujących na terenie gminy Michałowice zaliczają się wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym oraz zakłócaniem ciszy nocnej i zaśmiecanie.

 

Dyskusja podczas debaty skupiała się na sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w szczególności nadmiernego ruch samochodów ciężarowych na terenie naszej gminy, na co zwracali uwagę sołtysi z Nowej Wsi, Marian Bośka i Zdzisław Krupa z Pęcic Małych.

 

Radny z osiedla Michałowice, Paweł Zacny prosił o zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z zawracaniem pojazdów na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Jesionowej.

 

Eugeniusz Strzelecki, radny z Reguł sygnalizował zobowiązanie policjantów do nakazywania pomocy drogowej uprzątnięcia zaśmieceń związanych z kolizjami i wypadkami drogowymi. Zwrócił również uwagę na powstające zatory w sytuacjach kontroli trzeźwości – poranek trzeźwości.  

    

Ponadto wójt, Krzysztof Grabka wskazał na potrzebę przygotowania rozwiązań związanych z poprawą widoczności rowerzystów i pieszych, zwłaszcza teraz, kiedy mamy bardzo krótki dzień.

 

Jak zapewniał obecny na debacie Krzysztof Radzik, komendant powiatowy policji w Pruszkowie – policjanci bardzo często kontrolują ciężarówki poruszające się po terenie naszej gminy i w 99% przypadków kierowcy posiadają zezwolenia na przejazd daną drogą. Dotyczy to m. in. dojazdów do posesji i realizacji dostaw do nich. 

 

Kwestia zagrożeń związanych z zawracaniem w ciągu Al. Jerozolimskich, dotyczy skrzyżowań z ulicami Jesionową i Regulską, skutkowała złożeniem wniosku o zmianę oznakowania pionowego i aktualnie oczekiwane jest  jego zatwierdzenie.

Jeśli chodzi o uprzątanie drogi po wypadkach, to zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązany jest do tego jej administrator, który w takich przypadkach jest zawiadamiany przez policję. Natomiast eliminacja zagrożenia w ruchu drogowym związana z nietrzeźwymi kierującymi jest celem nadrzędnym, mimo pewnych trudności powodujących chwilowe korki.

Również w kwestii poprawy widoczności policja prowadzi działania edukacyjne, aby piesi i rowerzyści byli lepiej widoczni, a także policjanci, przy współpracy m.in z gminą, rozdają mieszkańcom elementy odblaskowe zwiększające ich widoczność.

 

Sołtys Opaczy-Kolonii, Grażyna Grabka zwróciła się do przedstawicieli policji z prośbą o przygotowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zagrożenia przestępczego związanego z faktem sąsiedztwa z m. st. Warszawa.

 

W odpowiedzi kom. Małgorzata Pietrusiak podkreśliła, że aktualnie trwają analizy, które pozwolą na dostosowanie organizacji pracy, dzięki której te zagrożenia będą mogły być mniejsze.

 

Przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk dziękując za sprawne działanie policji, dopytywała o sprawy związane z zaśmiecaniem, które w statystykach policyjnych w 73 przypadkach zakończyły się mandatem, a w 2 pouczeniem, a także  o sytuacje dotyczące zatrzymania osób poszukiwanych.

 

W przypadkach zaśmieceń policja nakłada mandaty w bardzo różnych sytuacjach. Począwszy od porzucenia niedopałka papierosa, po wyrzucanie różnych towarów i przedmiotów na terenie gminy. Natomiast zatrzymanie 20 osób na terenie naszej gminy było związane z postępowaniami sądowymi. Przypadki zatrzymań często dotyczą osób, które nie są mieszkańcami gminy, a jedynie na jej terenie są zatrzymane.

 

Sołtys Michałowic-Wsi, Adriana Król-Popiel w imieniu mieszkańców podziękowała funkcjonariuszom za organizację akcji „Policja w szkole”, w trakcie której najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Na zakończenie debaty kom. Krzysztof Radzik podziękował za bardzo dobrą współpracę i wparcie gminy umożliwiające zwiększenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie,a z kolei wójt, Krzysztof Grabka zapewnił przedstawicieli policji o woli dalszej jej kontynuacji.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także

Koncert Magdaleny Zawadzkiej. fot. Mariusz Marcysiak

„Pamiętnik liryczny” Magdaleny Zawadzkiej 04.12.2017 20:30

Kolejnym niezwykłym wydarzeniem jakie odbyło się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice był koncert Magdaleny Zawadzkiej pt. „Pamiętnik liryczny".

czytaj więcej
Mikołajkowa niespodzianka 2017. fot. Mariusz Marcysiak

Mikołajkowa niespodzianka 04.12.2017 17:50

Moc atrakcji i niesamowite emocje czekały na najmłodszych mieszkańców naszej gminy w minioną sobotę, 2 grudnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy.

czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Gminie Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Dobro czyń, wolontariuszem bądź! 27.11.2017 19:20

Jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w sali multimedialnej Urzędu Gminy odbyła się uroczysta gala na cześć działających na terenie naszej gminy wolontariuszy i wolontariatów.

czytaj więcej
Recital Zbigniewa Zamachowskiego. fot. Mariusz Marcysiak

Recital Zbigniewa Zamachowskiego 30.10.2017 09:05

Niedzielny recital Zbigniewa Zamachowskiego w sali multimedialnej urzędu gminy był pełen niespodzianek. Aktor zaprezentował się w nowej "odsłonie" - muzyka grającego na wielu instrumentach, a także, w jednym z utworów, na scenie towarzyszyła mu córka, Maria.

czytaj więcej
Recital Anny Dereszowskiej. fot. Mariusz Marcysiak

Instrukcja obsługi kobiety według Anny Dereszowskiej 16.10.2017 22:25

Czy istnieje poradnik jak postępować z kobietą? Gdzie można dostać skróconą wersję encyklopedii na temat kobiet, tak aby mogła się zmieścić w kieszeni? Otóż nic takiego nie istnieje, a swoją wersję relacji damsko męskich na scenie sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice zaprezentowała Anna Dereszowska.

czytaj więcej
Recital Andrzeja Poniedzielskiego. fot. Mariusz Marcysiak

Recital Andrzeja Poniedzielskiego 17.09.2017 20:45

W sobotę, 16 września przed publicznością zgormadzoną w sali multimedialnej Urzędu Gminy wystąpił artysta określany jako poeta, muzyk i satyryk. Oczywiście on sam temu zaprzecza i w charakterystycznym dla siebie przekazie mówi „Do moich czasów były dwa sposoby, by zafrapować ludzi na scenie: forma bądź treść. Ja wprowadziłem trzeci – brak jednego i drugiego”

czytaj więcej
Seminarium - Rozwój społecznościowy. fot. Mariusz Marcysiak

Seminarium - Rozwój społecznościowy 20.06.2017 22:55

Tak to już jest, że dzięki pomocy jednych ludzi, drugim żyje się łatwiej i bezpieczniej. O tym jak pomagać ludziom z wykorzystaniem dostępnych zasobów dyskutowali uczestnicy Ogólnopolskiego Seminarium „Rozwój społecznościowy oparty na zasobach – czyli siła relacji i współdziałania”.

czytaj więcej
Gminny Konkurs Ortograficzny - Mistrz Ortografii. fot. Mariusz Marcysiak

Mistrz ortografii 08.06.2017 21:50

Do czego potrzebna jest nam ortografia? To proste, do poprawnego pisania. Już przed wiekami nasz wieszcz, Mikołaj Rej pisał "A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi i swój język mają". Ostatnio, świetnym przykładem poprawnej pisowni popisali się uczniowie gminnych szkół podstawowych w Komorowie, Michałowicach i Nowej Wsi, którzy wzięli udział w Gminnym Konkursie Ortograficznym.

czytaj więcej
Przedszkolny Konkurs Piosenki o Warszawie. fot. Mariusz Marcysiak

III Przedszkolny Konkurs Piosenki o Warszawie 19.05.2017 20:20

Czy śpiewać każdy może? Oczywiście, że tak. Tak jak to zaprezentowały przedszkolaki podczas III Przedszkolnego Konkursy Piosenki o Warszawie, który w piątek , 19 maja odbył się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice.

czytaj więcej
Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej. fot. Mariusz Marcysiak

XIV Muzyczny Maj – Koncert piosenek Agnieszki Osieckiej 19.05.2017 18:15

Recitalem Nuli Stankiewicz „Byle nie o miłości” prezentującym twórczość Agnieszki Osieckiej, rozpoczął się tegoroczny cykl koncertów „Muzyczny Maj”.

czytaj więcej