24.11.2016 23:35

Debata o bezpieczeństwie gminy Michałowice

516
23 listopada, w sali multimedialnej urzędu gminy odbyła się coroczna debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice.

Wśród uczestników debaty z przedstawicielami policji powiatowej byli wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, radni gminni, sołtysi, samorządowcy i mieszkańcy.

 

Tematy tegorocznej debaty obejmowały:

 

  • Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw
  • Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych
  • Zapobieganie przemocy w rodzinie
  • Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

 

Debatę rozpoczęła kom.Małgorzata Pietrusiak, komendant Komisariatu Policji w Michałowicach –  która w swoim wystąpieniu przedstawiła raport dotyczący porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy w 2016 roku.

 

Aktualnie nad naszym bezpieczeństwem czuwa 23 policjantów. Gmina podzielona jest na 3 policyjne tereny służbowe, nad których bezpieczeństwem czuwają dzielnicowi.  Asp. szt. Tomasz Piątek jest dzielnicowym pierwszego rejonu, w którego skład wchodzą Michałowice, Opacz-Kolonia i Opacz Mała.  Dzielnicowym drugiego rejonu  - Granica, Nowa Wieś, Pęcice, Pęcice Małe, Suchy Las i Sokołów - jest mł. asp. Paweł Biegalewski. Natomiast sierż. Mariusz Szymanek to dzielnicowy trzeciego obszaru, do którego należą  Komorów i Reguły.

 

W 2016 roku policja odnotowała wzrost postępowań o 17% w stosunku do 2015 r. Mimo większej ich liczby policja w swoich statystykach odnotowała wzrost wykrywalności przestępstw i tak: przestępstwa kryminalne są wykrywane w 40%, wykrywalność kradzieży mienia - wzrost o 4%, kradzieży z włamaniem - wzrost o 8%, uszkodzenie mienia - wzrost o 40%.  Natomiast wszystkie rozboje  były wykryte w 100%. Przestępczość narkotykowa na trenie naszej gminy odnotowała spadek przestępstw o 2%

 

W ramach działań prewencyjnych policjanci wylegitymowali ponad 6 tys. osób, dzielnicowi dokonali ponad 200 ustaleń i wywiadów oraz zrealizowano ponad 2 tys. interwencji. Ogółem policjanci dokonali zatrzymania 60 osób, w tym nietrzeźwych kierujących - 23 osoby. W trakcie ostatniego roku działalności policjanci ujawnili nieco ponad 1,5 tys. wykroczeń, które w 1216 przypadkach zakończyły się postępowaniem mandatowym, w ponad 280 - pouczeniem, a w 42 - skierowaniem wniosku do sądu.

 

Tak jak w latach ubiegłych do głównych wykroczeń występujących na terenie gminy Michałowice zaliczają się wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym oraz zakłócaniem ciszy nocnej i zaśmiecanie.

 

Dyskusja podczas debaty skupiała się na sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w szczególności nadmiernego ruch samochodów ciężarowych na terenie naszej gminy, na co zwracali uwagę sołtysi z Nowej Wsi, Marian Bośka i Zdzisław Krupa z Pęcic Małych.

 

Radny z osiedla Michałowice, Paweł Zacny prosił o zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z zawracaniem pojazdów na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Jesionowej.

 

Eugeniusz Strzelecki, radny z Reguł sygnalizował zobowiązanie policjantów do nakazywania pomocy drogowej uprzątnięcia zaśmieceń związanych z kolizjami i wypadkami drogowymi. Zwrócił również uwagę na powstające zatory w sytuacjach kontroli trzeźwości – poranek trzeźwości.  

    

Ponadto wójt, Krzysztof Grabka wskazał na potrzebę przygotowania rozwiązań związanych z poprawą widoczności rowerzystów i pieszych, zwłaszcza teraz, kiedy mamy bardzo krótki dzień.

 

Jak zapewniał obecny na debacie Krzysztof Radzik, komendant powiatowy policji w Pruszkowie – policjanci bardzo często kontrolują ciężarówki poruszające się po terenie naszej gminy i w 99% przypadków kierowcy posiadają zezwolenia na przejazd daną drogą. Dotyczy to m. in. dojazdów do posesji i realizacji dostaw do nich. 

 

Kwestia zagrożeń związanych z zawracaniem w ciągu Al. Jerozolimskich, dotyczy skrzyżowań z ulicami Jesionową i Regulską, skutkowała złożeniem wniosku o zmianę oznakowania pionowego i aktualnie oczekiwane jest  jego zatwierdzenie.

Jeśli chodzi o uprzątanie drogi po wypadkach, to zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązany jest do tego jej administrator, który w takich przypadkach jest zawiadamiany przez policję. Natomiast eliminacja zagrożenia w ruchu drogowym związana z nietrzeźwymi kierującymi jest celem nadrzędnym, mimo pewnych trudności powodujących chwilowe korki.

Również w kwestii poprawy widoczności policja prowadzi działania edukacyjne, aby piesi i rowerzyści byli lepiej widoczni, a także policjanci, przy współpracy m.in z gminą, rozdają mieszkańcom elementy odblaskowe zwiększające ich widoczność.

 

Sołtys Opaczy-Kolonii, Grażyna Grabka zwróciła się do przedstawicieli policji z prośbą o przygotowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zagrożenia przestępczego związanego z faktem sąsiedztwa z m. st. Warszawa.

 

W odpowiedzi kom. Małgorzata Pietrusiak podkreśliła, że aktualnie trwają analizy, które pozwolą na dostosowanie organizacji pracy, dzięki której te zagrożenia będą mogły być mniejsze.

 

Przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk dziękując za sprawne działanie policji, dopytywała o sprawy związane z zaśmiecaniem, które w statystykach policyjnych w 73 przypadkach zakończyły się mandatem, a w 2 pouczeniem, a także  o sytuacje dotyczące zatrzymania osób poszukiwanych.

 

W przypadkach zaśmieceń policja nakłada mandaty w bardzo różnych sytuacjach. Począwszy od porzucenia niedopałka papierosa, po wyrzucanie różnych towarów i przedmiotów na terenie gminy. Natomiast zatrzymanie 20 osób na terenie naszej gminy było związane z postępowaniami sądowymi. Przypadki zatrzymań często dotyczą osób, które nie są mieszkańcami gminy, a jedynie na jej terenie są zatrzymane.

 

Sołtys Michałowic-Wsi, Adriana Król-Popiel w imieniu mieszkańców podziękowała funkcjonariuszom za organizację akcji „Policja w szkole”, w trakcie której najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Na zakończenie debaty kom. Krzysztof Radzik podziękował za bardzo dobrą współpracę i wparcie gminy umożliwiające zwiększenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie,a z kolei wójt, Krzysztof Grabka zapewnił przedstawicieli policji o woli dalszej jej kontynuacji.

 

 

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także