23 listopada, w sali multimedialnej urzędu gminy odbyła się coroczna debata społeczna poświęcona poprawie bezpieczeństwa na terenie gminy Michałowice.


Wśród uczestników debaty z przedstawicielami policji powiatowej byli wójt gminy Michałowice – Krzysztof Grabka, przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk, radni gminni, sołtysi, samorządowcy i mieszkańcy.

 

Tematy tegorocznej debaty obejmowały:

 

  • Zagrożenie przestępczością z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw
  • Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania i w miejscach publicznych
  • Zapobieganie przemocy w rodzinie
  • Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego

 

Debatę rozpoczęła kom.Małgorzata Pietrusiak, komendant Komisariatu Policji w Michałowicach –  która w swoim wystąpieniu przedstawiła raport dotyczący porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy w 2016 roku.

 

Aktualnie nad naszym bezpieczeństwem czuwa 23 policjantów. Gmina podzielona jest na 3 policyjne tereny służbowe, nad których bezpieczeństwem czuwają dzielnicowi.  Asp. szt. Tomasz Piątek jest dzielnicowym pierwszego rejonu, w którego skład wchodzą Michałowice, Opacz-Kolonia i Opacz Mała.  Dzielnicowym drugiego rejonu  - Granica, Nowa Wieś, Pęcice, Pęcice Małe, Suchy Las i Sokołów - jest mł. asp. Paweł Biegalewski. Natomiast sierż. Mariusz Szymanek to dzielnicowy trzeciego obszaru, do którego należą  Komorów i Reguły.

 

W 2016 roku policja odnotowała wzrost postępowań o 17% w stosunku do 2015 r. Mimo większej ich liczby policja w swoich statystykach odnotowała wzrost wykrywalności przestępstw i tak: przestępstwa kryminalne są wykrywane w 40%, wykrywalność kradzieży mienia - wzrost o 4%, kradzieży z włamaniem - wzrost o 8%, uszkodzenie mienia - wzrost o 40%.  Natomiast wszystkie rozboje  były wykryte w 100%. Przestępczość narkotykowa na trenie naszej gminy odnotowała spadek przestępstw o 2%

 

W ramach działań prewencyjnych policjanci wylegitymowali ponad 6 tys. osób, dzielnicowi dokonali ponad 200 ustaleń i wywiadów oraz zrealizowano ponad 2 tys. interwencji. Ogółem policjanci dokonali zatrzymania 60 osób, w tym nietrzeźwych kierujących - 23 osoby. W trakcie ostatniego roku działalności policjanci ujawnili nieco ponad 1,5 tys. wykroczeń, które w 1216 przypadkach zakończyły się postępowaniem mandatowym, w ponad 280 - pouczeniem, a w 42 - skierowaniem wniosku do sądu.

 

Tak jak w latach ubiegłych do głównych wykroczeń występujących na terenie gminy Michałowice zaliczają się wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym, nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu drogowym oraz zakłócaniem ciszy nocnej i zaśmiecanie.

 

Dyskusja podczas debaty skupiała się na sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w szczególności nadmiernego ruch samochodów ciężarowych na terenie naszej gminy, na co zwracali uwagę sołtysi z Nowej Wsi, Marian Bośka i Zdzisław Krupa z Pęcic Małych.

 

Radny z osiedla Michałowice, Paweł Zacny prosił o zwrócenie uwagi na zagrożenie związane z zawracaniem pojazdów na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Jesionowej.

 

Eugeniusz Strzelecki, radny z Reguł sygnalizował zobowiązanie policjantów do nakazywania pomocy drogowej uprzątnięcia zaśmieceń związanych z kolizjami i wypadkami drogowymi. Zwrócił również uwagę na powstające zatory w sytuacjach kontroli trzeźwości – poranek trzeźwości.  

    

Ponadto wójt, Krzysztof Grabka wskazał na potrzebę przygotowania rozwiązań związanych z poprawą widoczności rowerzystów i pieszych, zwłaszcza teraz, kiedy mamy bardzo krótki dzień.

 

Jak zapewniał obecny na debacie Krzysztof Radzik, komendant powiatowy policji w Pruszkowie – policjanci bardzo często kontrolują ciężarówki poruszające się po terenie naszej gminy i w 99% przypadków kierowcy posiadają zezwolenia na przejazd daną drogą. Dotyczy to m. in. dojazdów do posesji i realizacji dostaw do nich. 

 

Kwestia zagrożeń związanych z zawracaniem w ciągu Al. Jerozolimskich, dotyczy skrzyżowań z ulicami Jesionową i Regulską, skutkowała złożeniem wniosku o zmianę oznakowania pionowego i aktualnie oczekiwane jest  jego zatwierdzenie.

Jeśli chodzi o uprzątanie drogi po wypadkach, to zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązany jest do tego jej administrator, który w takich przypadkach jest zawiadamiany przez policję. Natomiast eliminacja zagrożenia w ruchu drogowym związana z nietrzeźwymi kierującymi jest celem nadrzędnym, mimo pewnych trudności powodujących chwilowe korki.

Również w kwestii poprawy widoczności policja prowadzi działania edukacyjne, aby piesi i rowerzyści byli lepiej widoczni, a także policjanci, przy współpracy m.in z gminą, rozdają mieszkańcom elementy odblaskowe zwiększające ich widoczność.

 

Sołtys Opaczy-Kolonii, Grażyna Grabka zwróciła się do przedstawicieli policji z prośbą o przygotowanie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie zagrożenia przestępczego związanego z faktem sąsiedztwa z m. st. Warszawa.

 

W odpowiedzi kom. Małgorzata Pietrusiak podkreśliła, że aktualnie trwają analizy, które pozwolą na dostosowanie organizacji pracy, dzięki której te zagrożenia będą mogły być mniejsze.

 

Przewodnicząca rady gminy – Elżbieta Biczyk dziękując za sprawne działanie policji, dopytywała o sprawy związane z zaśmiecaniem, które w statystykach policyjnych w 73 przypadkach zakończyły się mandatem, a w 2 pouczeniem, a także  o sytuacje dotyczące zatrzymania osób poszukiwanych.

 

W przypadkach zaśmieceń policja nakłada mandaty w bardzo różnych sytuacjach. Począwszy od porzucenia niedopałka papierosa, po wyrzucanie różnych towarów i przedmiotów na terenie gminy. Natomiast zatrzymanie 20 osób na terenie naszej gminy było związane z postępowaniami sądowymi. Przypadki zatrzymań często dotyczą osób, które nie są mieszkańcami gminy, a jedynie na jej terenie są zatrzymane.

 

Sołtys Michałowic-Wsi, Adriana Król-Popiel w imieniu mieszkańców podziękowała funkcjonariuszom za organizację akcji „Policja w szkole”, w trakcie której najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Na zakończenie debaty kom. Krzysztof Radzik podziękował za bardzo dobrą współpracę i wparcie gminy umożliwiające zwiększenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej gminie,a z kolei wójt, Krzysztof Grabka zapewnił przedstawicieli policji o woli dalszej jej kontynuacji.

 

 

Opublikowane przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także

Koncert Hanny Banaszak. fot. Mariusz Marcysiak

Cóż to był za koncert 31.05.2018 10:35

Choć jest gwiazdą największego formatu, do której inni artyści odnoszą się z ogromnym uznaniem, to sama o sobie mówi z wrodzoną i wdzięczną skromnością: „mało znana autorka i piosenkarka”. Hanna Banaszak, bo o niej mowa, wystąpiła w minioną niedzielę, 27 maja, z wyjątkowym koncertem w sali multimedialnej urzędu gminy.

czytaj więcej
IV Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Warszawie. fot. Mariusz Marcysiak

IV Międzyprzedszkolny Konkurs Piosenki o Warszawie 19.05.2018 16:25

Warszawa to nasza stolica, której piękna historia jest naszą wspólną własnością. To idea przyświecająca Międzyprzedszkolnemu Konkursowi Piosenki o Warszawie, który 16 maja odbył się w sali multimedialnej urzędu gminy.

czytaj więcej
Koncert Katy Carr na 100-lecie niepodległości. fot. Mariusz Marcysiak

Katy Carr 15.05.2018 09:30

W ramach obchodów „100 lat Niepodległości” w sobotę, 12 maja, w sali multimedialnej urzędu gminy z koncertem wyjątkowych pieśni wystąpiła Katy Carr.

czytaj więcej
Filharmonia Rodzinna K40. fot. Mariusz Marcysiak

Poranki muzyczne z Panem Gwiazdą 18.03.2018 20:55

W gminie Michałowice swoją działalność rozpoczęła Filharmonia Rodzinna K40. To świetny pomysł na zaprzyjaźnienie się z muzyką i instrumentami, a inicjatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie K40.

czytaj więcej
Gala Laureatów Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Singing Schools” – edycja 2018. fot. Mariusz Marcysiak

Gala Laureatów Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Singing Schools” – edycja 2018 17.03.2018 21:55

Za nami Wielka Gala Laureatów Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej „Singing Schools”. Koncert finałowy, w którym wystąpili laureaci konkursu odbył się 17 marca, w sali multimedialnej urzędu gminy.

czytaj więcej
Dzień Kobiet z kabaretem Polefka. fot. Mariusz Marcysiak

Dzień Kobiet z Polefką 11.03.2018 22:05

Reklamacja? Nie przyjmujemy, ale za to w rączki całujemy. 11 marca z okazji Dnia Kobiet dla pań z naszej gminy wystąpił kabaret Polefka.

czytaj więcej
Koncert Magdaleny Zawadzkiej. fot. Mariusz Marcysiak

„Pamiętnik liryczny” Magdaleny Zawadzkiej 04.12.2017 20:30

Kolejnym niezwykłym wydarzeniem jakie odbyło się w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice był koncert Magdaleny Zawadzkiej pt. „Pamiętnik liryczny".

czytaj więcej
Mikołajkowa niespodzianka 2017. fot. Mariusz Marcysiak

Mikołajkowa niespodzianka 04.12.2017 17:50

Moc atrakcji i niesamowite emocje czekały na najmłodszych mieszkańców naszej gminy w minioną sobotę, 2 grudnia, w sali multimedialnej Urzędu Gminy.

czytaj więcej
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza w Gminie Michałowice. fot. Mariusz Marcysiak

Dobro czyń, wolontariuszem bądź! 27.11.2017 19:20

Jak co roku z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w sali multimedialnej Urzędu Gminy odbyła się uroczysta gala na cześć działających na terenie naszej gminy wolontariuszy i wolontariatów.

czytaj więcej
Recital Zbigniewa Zamachowskiego. fot. Mariusz Marcysiak

Recital Zbigniewa Zamachowskiego 30.10.2017 09:05

Niedzielny recital Zbigniewa Zamachowskiego w sali multimedialnej urzędu gminy był pełen niespodzianek. Aktor zaprezentował się w nowej "odsłonie" - muzyka grającego na wielu instrumentach, a także, w jednym z utworów, na scenie towarzyszyła mu córka, Maria.

czytaj więcej