20.06.2024 08:25

Doświadczenie i młodość w Suchym Lesie

154
18 czerwca br. mieszkańcy Suchego Lasu postawili po raz kolejny na Edwarda Chruściaka.

Zebranie wyborcze sołtysa i rady sołeckiej w Suchym Lesie poprowadziła reprezentująca Urząd Gminy Michałowice, Magdalena Zielińska. 

Oprócz wyborów, wtorkowe zebranie obejmowało również sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej. Jak podkreślał sołtys Edward Chruściak, kadencja 2019-2024 była nietypowa pod wieloma względami. Przede wszystkim ze względu na sytuację związaną z pandemią covid-19, która mocno ograniczyła możliwości organizacyjne sołtysa i rady sołeckiej.

Największa aktywność i integracja mieszkańców odbywa się z wykorzystaniem oddanej do użytku w 2017 roku świetlicy. To tu odbywają się cykliczne spotkania sąsiedzkie, teatrzyki dla dzieci, zabawy mikołajkowe, warsztaty i zajęcia.

Teren wokół jest doskonałym miejscem, gdzie organizowane były pikniki z okazji Dnia Dziecka, powitania i pożegnania lata.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego sołtys wraz radą zorganizował wyjazdy mieszkańców do teatru i Matecznika Mazowsza. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wspólna inicjatywa z działającym w sołectwie Kołem Kobiet Kreatywnych. W jej efekcie mieszkańcy Suchego Lasu mieli okazję uczestniczyć w dwudniowych wycieczkach kulturalno-krajoznawczych. 

Na koniec składanego sprawozdania, sołtys Edward Chruściak złożył serdeczne podziękowania zarówno dotychczasowej radzie sołeckiej, jak również mieszkańcom Suchego Lasu, którzy licznie przyczynili się do działań na rzecz sołectwa. Oczywiście nie zabrakło również podziękowań dla sołtysa za jego pracę, które w imieniu mieszkańców złożyła przewodnicząca Koła Kobiet Kreatywnych, Dorota Seń.

Zaangażowanie i pracę Edwarda Chruściaka na rzecz lokalnej społeczności mieszkańcy Suchego Lasu ocenili wysoko. Dlatego też postanowili ponownie powierzyć obowiązki sołtysa, co zostało potwierdzone w głosowaniu – 27 głosów za, na 28 możliwych.

Kolejna kadencja dla sołtysa Edwarda Chruściaka będzie upływała pod znakiem kontynuacji prac nad poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. Co jest związane z przejęciem pod zarząd gminy ul. ks. Michała Woźniaka i wprowadzeniu ograniczenia w ruchu komunikacyjnym. Ważnym tematem będą również prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego.   

Komisja wyborcza odpowiedzialna była również za przeprowadzenie wyboru rady sołeckiej. O 3 miejsca w radzie sołeckiej starali się: Marzanna Wiśniewska, Anna Michałowska, Tomasz Pytliński i Amelia Seń.

Największą liczbę głosów – 25, uzyskał Tomasz Pytliński. Natomiast kolejną pozycję zajęła przedstawicielka młodego pokolenia Suchego Lasu, Amelia Seń – 22 głosy. Co się zaś tyczy trzeciego miejsca, to zdecydował o nim jeden głos. Głos więcej, na przewagę zwycięstwa zdobyła Marzanna Wiśniewska – 19 głosów.

Gratulujemy sołtysowi Edwardowi Chruściakowi i nowej radzie sołeckiej, życząc sukcesów w działaniu na rzecz mieszkańców i sołectwa.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także