22.01.2010 14:51

Dzień Wolentariatu w gminie Michałowice

40
5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariatu. Jest to dzień, w którym dziękujemy wszystkim wolontariuszom za ich pracę. Dzień Wolontariatu w gminie Michałowice świętowany był 21 grudnia 2009r. w klubie UpStairs w Komorowie.
Na spotkanie zostali zaproszeni wolontariusze z terenu naszej gminy. Specjalne podziękowania w imieniu wójta gminy, Pana Krzysztofa Grabki złożyła sekretarz gminy Michałowice, Pani Zofia Idzikiewicz, wręczając okolicznościowe dyplomy. Niespodzianką dla wolontariuszy był tort z logiem Wolontariatu. W spotkaniu wzięło udział 21 osób.
Od początku 2009 roku pracę wolontarystyczną wykonywało 24 wolontariuszy skupionych przy GOPS Michałowice, Zespole Szkół Ogólnokształch w Komorowie, Zespole Szkół w Michałowicach i Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nowej Wsi. Wolontariusze uczestniczyli w przygotowaniach i realizacji wielu akcji organizowanych czy to przez GOPS, takich jak, np. Mikołajkowa Niespodzianka, czy też takich organizowanych przez szkoły, np. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Wolontariusze ze szkoły w Komorowie, dzięki zaangażowaniu pani pedagog Janinie Jędrzejewskiej, już od 5 lat swą pracę wykonują w ramach szkolnego Koła Wolontariatu. W kole tym pracują wolontarystycznie Kinga Reja, Sylwia Podbielska, Tomasz Gizelski, Michał Chaberski, Anna i Aleksandra Świątek oraz Paulina Łagowska. Wolontariat w szkole w Nowej Wsi koordynuje pani Jadwiga Jodłowska. Szczególną aktywnością w pracy wolontariusza wykazują się: Aleksandra i Rafał Gołos i Magdalena Kądzielska, oraz: Dominika Koćwin, Wioleta Kryszkiewicz, Paulina Włodek, Joanna Skupińska, Barbara Kubiak, Mateusz Żaczkiewicz. Wolontariusze są także obecni w szkole w Michałowicach: Aleksandra Krzemińska, Martyna Śmietanka, Katarzyna Szulc, Dominika Brzezek. Dominika Dąbek, Faustyna Jakubczyk, Aniela Akonom i Edyta Tyka zgłosiły chęć pracy wolontarystycznej bezpośrednio do GOPS.
Praca wolontarystyczna to nie tylko pomoc przy imprezach i akcjach, ale również praca z indywidualną osobą. Szczególne słowa uznania należą się wolontariuszom GOPS, Pani Antoninie Jeżewskiej, Tomaszowi Wiśniewskiemu oraz Pani Aleksandrze Wiśniewskiej, którzy pomagali dzieciom w zaległościach lekcyjnych.
Wolontariusze bardzo aktywnie wykonują swoje obowiązki, są pełni energii i wrażliwości społecznej, nie patrzą obojętnie na potrzeby innych ludzi. Angażując wolontariuszy w pracę na rzecz innych osób kształtujemy ich poczucie odpowiedzialności, pomagamy dostrzegać pozytywne wartości w otaczającym świecie, podnosimy ich poczucie własnej wartości, odbudowujemy wiarę we własne siły i pozwalamy wierzyć w siebie. Wolontariat pozwala przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, kształtuje postawy prospołeczne, zmienia otaczającą rzeczywistość na lepszą. Mamy nadzieję, iż wolontariuszy w naszej Gminie będzie przybywało a ich praca na każdym etapie będzie dostrzegana i doceniana.
Propagowanie pracy wolontarystycznej na terenie gminy Michałowice zostało zapoczątkowane w 2005r. programem „Wolontariat w GOPS Michałowice”. Rok później, w uchwalonej przez radę gminy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, wolontariat został wskazany jako jeden z kierunków działań. Następnie w roku 2008r. W uchwale w sprawie Programu Aktywności Lokalnej, wolontariat wpisano jako zadanie wspierające lokalną aktywność.

Autor:
Koordynator wolontariatu: Zarazińska Joanna
Kierownik GOPS: Iwona Radzimirska
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji