30.11.2015 21:50

Dzień Wolontariusza Gminy Michałowice

434
28 listopada 2015 r., w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w Regułach odbyła się gala z okazji Dnia Wolontariusza Gminy Michałowice; zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dyplomy z tytułami Wolontariusza Roku 2015 Gminy Michałowice 43. wolontariuszom wręczył wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka.

Uroczystości rozpoczęły się spektaklem Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej pt. „Kochanek Sybilli Thompson”, zagranym przez grupę teatralną seniorów Teatralnia, która działa przy Stowarzyszeniu K40 w Komorowie; wyreżyserowanym przez Kamilę Skrzyńską. Warto podkreślić, że sztuka ta po wojnie była wystawiana tylko dwa razy – po raz drugi właśnie przez Teatralnię.

 

– Jak dzielimy się sercem, to stajemy się lepsi – tymi słowami przywitała licznie przybyłych wolontariuszy naszej gminy kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Iwona Radzimirska.

 

Za pracę wolontariuszom podziękował wójt gminy, Krzysztof Grabka. – Wolontariusze działają w takich sferach życia, w których urząd gminy nie może, ze względu na wyznaczony urzędowi zakres obowiązków – powiedział wójt. – Wolontariat jest bardzo bliski urzędowi  – podkreślił wójt.

 

– Gmina Michałowice w działalności wolontariatu wyprzedza inne gminy o 10, a nawet 20 lat – stwierdziła Barbara Kuchalska – zastępca dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

Mówiono m.in., że działania wolontariatu mają międzypokoleniowy charakter: młodsi uczą się od starszych, a starsi od młodszych. Wolontariuszami staje się coraz więcej młodych i bardzo młodych ludzi.

 

Koła wolontariatu działają w szkołach naszej gminy. Wolontariuszami są harcerze – drużyny działają w szkołach w Nowej Wsi i Michałowicach. Dobrze zorganizowany wolontariat działa w bibliotece w Komorowie. Na terenie gminy Michałowice działa 8 kół emerytów, rencistów i inwalidów – razem ok. pół tysiąca seniorów. W czerwcu br. został zarejestrowany Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach. Przykłady działalności wolontariatu można długo omawiać. Przedstawiciele instytucji i organizacji z terenu naszej gminy zrobili to krótko. Streścili, jak wolontariat funkcjonuje w ramach ich organizacji. Wypowiedzieli się: Hanna Karska, koordynator szkolnego wolontariatu w Komorowie, Alina Pachura, koordynator szkolnego wolontariatu w Michałowicach, Katarzyna Walichnowską, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie, Ewa Adamczyk, przewodniczącą Oddziału Rejonowego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach, Beata Pawełczyńska, komendant Hufca ZHP Pruszków, Kamila Bitner, lider regionu Michałowice / Nadarzyn w projekcie „Szlachetna paczka”.

 

Tego dnia, w holu urzędu została zorganizowana wystawa zdjęć przygotowanych przez wolontariuszy: GOPS, bibliotekę w Komorowie, zespół szkół w Komorowie oraz ZHP Pruszków o działalności tych instytucji oraz organizacji.

 

Podczas przerw i po zakończeniu uroczystości wolontariusze dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali o swoich osiągnięciach, planowali kolejne przedsięwzięcia. Kierownik GOPS Iwona Radzimirska np. opowiadała o międzypokoleniowych warsztatach rękodzieła artystycznego zorganizowanych przez ośrodek w Opaczy-Kolonii, Michałowicach i w bibliotece w Komorowie. W ten sposób powstały wręcz arcydzieła: zakładki do książek wykonane haftem krzyżykowym, zdobione pierniki, bombki na choinkę wykonane techniką decoupage itp., itd. Prowadzącymi warsztaty były wolontariuszki – mieszkanki, seniorki oraz członkinie kół emerytów i rencistów. Upominki te otrzymali wyróżnieni wolontariusze.

 

Koordynatorem wolontariatu naszej gminy z ramienia GOPS jest Marek Piątkowski, a konsultantem wolontariatu Natalia Kremplak. Oni prowadzili galę Dnia Wolontariatu Gminy Michałowice.

 

43 wolontariuszom nadano tytuł Wolontariusza 2015 Roku Gminy Michałowice. – Bardzo trudno było zdecydować się, komu przyznać ten tytuł, ponieważ na wyróżnienie zasłużyło znacznie więcej osób – podsumowała uroczystość kierownik GOPS, Iwona Radzimirska.

 

Poniżej podajemy listę wyróżnionych wolontariuszy, wraz z uzasadnieniami nadania im tego tytułu, który jest najlepszym opisem, czym zajmują się wolontariusze naszej gminy.

 

Elżbieta Czarnecka – wolontariuszka Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Michałowicach – z wielkim zaangażowaniem uwiecznia na fotografiach wszelkie związkowe uroczystości i wyjazdy turystyczne.

 

Zofia Zielińska – wolontariuszka koła emerytów w Regułach – bezinteresownie wspiera koło prowadząc księgowość oraz organizując wyjazdy integracyjne.

 

Grupa wolontariuszy zgłoszonych przez Komorowskie Stowarzyszenie Aktywnych Seniorów i Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona:

 

Anna Kochlewska – mózg i wieloletni prezes stowarzyszenia

 

Zofia Zagórska – oferująca wsparcie psychiczne (rozmową, przykładem) dla osób zmagających się z kłopotami / trudnościami

 

Feliksa Ołowska – skarbnik i wsparcie administracyno-organizacyjne stowarzyszenia. Wiemy też, że robi pyszne pierogi i ciasta – i czujemy się zaproszeni.

 

Hanna Dąbrowska-Pawłowska – instruktor gimnastyki, która przez ostatnie 2 lata prowadziła bezpłatnie gimnastykę dla członków stowarzyszenia.

 

Grupa wolontariuszy koła emerytów i rencistów  w Komorowie:

 

Wiesław Tuka i Józef Hajduk – pomoc doraźna członkom koła i pomoc w transporcie członków koła

 

Albina Polesinek – jest osobą odpowiedzialną za współpracę z bankiem żywności.

 

Bogumiła i Stefan Zatorscy – pomoc przy zbiórkach żywności, przekazywanie darów potrzebującym

 

Wojciech Irmiński – wolontariusz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Ogrodu Komorów. Od ponad 10 lat pracuje społecznie biorąc udział w bardzo wielu akcjach na rzecz mieszkańców Komorowa, gminy, a nawet poza nią. Jest aktorem Grupy Rapsodycznej, wspiera działania kulturalne towarzystwa.

 

Wolontariusze zgłoszeni do wyróżnienia przez Związek Harcerstwa Polskiego w Pruszkowie:

 

Urszula Kowalska, Magdalena Zawadzka, Jagoda Sikora, Marcin Turowski, Gabriela Nicińska, Natalia Ozimkowska, Łukasz Chodkiewicz – wolontariusze są organizatorami cotygodniowych, bezpłatnych, pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży oraz biorą udział w hufcowej akcji „Zostań św. Mikołajem”, wspierając tym samym najuboższych mieszkańców gminy w okresie przedświątecznym.

 

Wolontariusze z Zespołu Szkół w Michałowicach:

 

Wojciech Kaczorowski oraz Filip Raszkowski – pomysłowość, zaangażowanie, systematyczność i odpowiedzialność – to słowa, które najlepiej opisują Wojtka i Filipa jako wolontariuszy. Chłopaki angażują się w działania zarówno na rzecz społeczności szkolnej, jak i gminnej. Pomagają dzieciom w nauce, w organizacji różnych wydarzeń w szkole oraz w gminie.

 

Najaktywniejsi wolontariusze spośród grupy animatorów:

       
Filip Wrześniewski, Dominika Rozkrut, Zofia Świdzikowska, Maria Pawlak, Dorota Żelaśkiewicz – brali udział w szkoleniach, warsztatach dla animatorów i zdobyli umiejętności, które wykorzystują w pracy z dziećmi podczas wydarzeń organizowanych na terenie gminy. Jest to grupa ludzi, na którą można zawsze liczyć. Są słowni, zorganizowani i sami „lokalizują” miejsce i moment, w którym są potrzebni.

 

Wolontariuszki działające na rzecz biblioteki w Komorowie:

 

Julia Sierakowska – niezwykle cierpliwa, ale stanowcza Julia raz w tygodniu pomagała młodym użytkownikom biblioteki pokonać trudności w nauce, udzielając korepetycji w ramach „pogotowia lekcyjnego”.

 

Elżbieta Wójcikowska-Konopka – pani Elżbieta prowadzi w bibliotece zajęcia „Robótki ręczne pani Marii” oraz angażuje się w akcje głośnego czytania i zajęcia dla przedszkolaków.

 

Wolontariuszki wyróżnione przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie:

 

Oliwia Duda, Iga Grzywa, Julia Szpineta     – wolontariuszki angażują się m.in. w pomoc w nauce, różnorodne akcje w szkole oraz zbiórki żywności.

 

Wolontariusze wyróżnieni przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi:

 

Nina Marszałek, Kamila Fryca, Julia Milczarczyk, Kornelia Gęsicka, Katarzyna Skrzypczak, Nina Michałowska – wolontariuszki angażują się w prace na rzecz świetlicy szkolnej, pomoc w organizacji działań gminnych i szkolnych oraz kwestowanie podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Wolontariusze wyróżnieni przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

 

Dominika Radgowska – wolontariuszka o wielkim talencie plastycznym, nigdy nie odmówiła pomocy.

 

Natalia Chudzyńska-Stępień – animatorka społeczności lokalnej, człowiek inspiracja – pomagała m.in. w przygotowaniu projektów / wniosków o środki zewnętrzne.

 

Dominika Dąbek – wieloletnia wolontariuszka GOPS, w tym roku wspierała ośrodek w administrowaniu stroną internetową, redagowaniu artykułów na temat wolontariatu, koordynowaniu półkolonii w Opaczy. W ostatnim czasie Dominika rozpoczęła prowadzenie zajęć dla seniorów z języka włoskiego.

 

Maciej Dąbek – wieloletni wolontariusz GOPS, na którego zawsze można liczyć. Aktywnie wspiera organizację większości wydarzeń z udziałem wolontariuszy.

 

Grażyna Wojtowicz-Kubiczek – od kilku lat stale pomaga starszej osobie zamieszkałej na terenie gminy Michałowice; dotrzymując jej towarzystwa i pomagając w załatwianiu codziennych spraw.

          

Katarzyna Kiepas – pomaga starszej osobie zamieszkałej na terenie osiedla Michałowice. Pomoc wolontariuszki polegała przede wszystkim na rozmowach i pomocy  w pracach w ogrodzie.

Opublikowany przez: Stanisław Szałapak
Podobne tematy: sala multimedialna UG, GOPS

Zobacz także