17.06.2024 09:10

Elżbieta Biczyk ponownie sołtysem Nowej Wsi

226
W wyborach sołeckich, 13 czerwca, Elżbieta Biczyk została wybrana ponownie sołtysem Nowej Wsi.

13 czerwca zostało zwołane zebranie mieszkańców Nowej Wsi, by przeprowadzić wybory sołtysa i rady sołeckiej na kolejną kadencję. W zebraniu w świetlicy przy ulicy Głównej wzięło udział 103 mieszkańców sołectwa.

Zebraniu przewodniczył sekretarz gminy, Wojciech Grzeniewski. Po rozpoczęciu oraz przedstawieniu porządku wybrano sekretarza zebrania oraz trzyosobową komisję wyborczą w składzie: Robert Wargenau, Robert Ratuski i Grzegorz Morawski.

Sołtys Elżbieta Biczyk podsumowała mijającą kadencję, przedstawiając sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej.

Obecni na zebrani mieszkańcy zgłosili jedną kandydatkę w wyborach na sołtysa, dotychczasową sołtys, Elżbietę Biczyk.

Głosowanie, w którym obecnych było 103 mieszkańców na 1 838 uprawnionych przyniosło następujące wyniki. Oddano 98 głosów: za kandydaturą Elżbiety Biczyk zagłosowało 85 mieszkańców, a 12 było przeciwnych. Jeden głos w tym głosowaniu został oddany jako nieważny.

Ostatnim punktem zebrania był wybór rady sołeckiej. W rywalizacji o 5 miejsc w radzie stanęło 6 mieszkańców. Zgłoszono kandydatury: Leszka Adamca, Ewy Chudzik-Grzegorczyk, Katarzyny Haligowskiej-Gaj, Mirosławy Leguckiej, Bogusławy Pielech oraz Jerzego Pokropka.

W głosowaniu na kandydatów do rady sołeckiej wzięło udział 82 mieszkańców. W głosowaniu oddano dwa głosy nieważne, a decyzją mieszkańców w nowej radzie sołeckiej zasiądą: Jerzy Pokropek – 71 głosów, Leszek Adamiec – 61 głosów, Ewa Chudzik-Grzegorczyk – 59 głosów, Bogusława Pielech – 58 głosów oraz  Katarzyna Haligowska-Gaj – 54 głosy.

Mirosława Legucka  z 48 głosami nie znalazła się w nowej radzie sołeckiej Nowej Wsi.

Po wyborze na kolejną kadencję Sołtys zadeklarowała kontynuację wytężonej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa.

Opublikowany przez: Paweł Jasiun

Zobacz także