14.03.2019 16:55

Elżbieta Biczyk została wybrana na sołtys Nowej Wsi

881
Nowa Wieś wybrała Elżbietę Biczyk na sołtys swojej wsi. Mieszkańcy pobili rekord frekwencji w naszej gminie!

W środę, 13 marca w świetlicy wiejskiej przy ulicy Głównej 52B odbyło się ogólne zebranie mieszkańców wsi Nowa Wieś zwołane na podstawie zarządzenia 52/2019 Wójta Gminy Michałowice z dnia 14 lutego, którego celem było wyłonienie nowego sołtysa i rady sołeckiej. Zebraniu przewodniczył Jarosław Sobol, pracownik Urzędu Gminy Michałowice. 

Zebranie zostało zwołane w pierwszym terminie na godzinę 17:30, w drugim na 18:00. Na zebraniu stawiło się rekordowa w naszej gminie, jeśli patrzymy na wybory sołeckie, liczba 273 mieszkańców.

Spotkanie odbywało się według ustalonego zarządzeniem harmonogramu: najpierw wybrano wiceprzewodniczącego i sekretarza zebrania, a następnie sołtys Marian Bośka złożył sprawozdanie z działalności. Pomagała mu w tym członkini rady sołeckiej pani Elżbieta Biczyk.

Następnym punktem programu było wyłonienie komisji wyborczej. Obecni na sali mieszkańcy zgłosili trzech kandydatów na sołtysa. Wybory zwyciężyła Elżbieta Biczyk zdobywając 192 głosy.

Po ogłoszeniu wyników sołtys Marian Bośka podsumował 35 lat pełnienia funkcji sołtysa, czym ewidentnie wzruszył słuchających. Pani Elżbieta Biczyk uściskała go i wręczyła ogromny bukiet kwiatów, co przywitane zostało ogromnym aplauzem sali.

Po wyborach sołtysa przystąpiono do procedury wyłaniania kandydatów na członków rady sołeckiej. Do gremium liczącego 5 osób zgłoszono 9 kandydatów.

W tym głosowaniu wzięło udział 153 mieszkańców, wszystkie głosy były ważne. Członkami rady sołeckiej zostali: Sylwia Łapińska (122 głosy), Marian Bośka (115 głosów), Grzegorz Sałkiewicz (115 głosów), Elżbieta Gospodarczyk (105 głosów) i Agata Tomaszewska (104 głosy).

 

 

 

Opublikowany przez: Marcin Bójko

Zobacz także