13.10.2010 14:30

Gmina Michałowice 3 na Mazowszu w rankingu „Wydatki samorządów na infrastrukturę”.

34
Po raz szósty, pismo samorządu terytorialnego Wspólnota sporządziło ranking, w którym oceniono wydatki samorządów na infrastrukturę.
W rankingu , który dotyczy lat 2007-2009 r. zostały wzięte pod uwagę tylko te inwestycje, które były skierowane na rozwój infrastruktury technicznej. Koncentrują się one w 3 płaszczyznach - transport (remonty i budowa dróg), gospodarka komunalna (sieć wodociągowa i kanalizacyjna, oświetlenie ulic itp. ) oraz gospodarka mieszkaniowa.

W województwie mazowieckim Gmina Michałowice została sklasyfikowana na 3 pozycji, zaś wśród wszystkich gmin wiejskich w Polsce – na 11 miejscu. Przeliczając inwestycje na mieszkańca, wynoszą one u nas 1597 zł.

Jeszcze lepszą pozycję w rankingu wśród gmin wiejskich osiągamy, gdy pod uwagę nie są brane dotacje inwestycyjne (min. środki unijne), a jedynie środki własne gmin. Wówczas gmina Michałowice plasuje się na 9 miejscu (przypomnijmy, że w Polsce istnieje ponad 1580 gmin wiejskich.)
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji