27.06.2013 13:00

Gmina Michałowice finalistą konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2013

20
24 czerwca 2013 w siedzibie Senatu RP odbyła się uroczystość zakończenia konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2013 – usługi społeczne, w którym aż dwa projekty z gminy Michałowice znalazły się w gronie finalistów.
Gmina Michałowice została uznana przez kapitułę konkursu za taką, w której realizowane są dobre praktyki służące społeczności lokalnej, a innowacyjność projektów może być inspiracją do działań dla innych samorządów.
Przedsięwzięcie rozwijające ideę wolontariatu w gminie Michałowice pt. „Program GOPS jako Gminne Centrum Wolontariatu” , który realizowany był przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, został laureatem konkursu w dziedzinie pomoc społeczna, w kategorii gminy wiejskie . Natomiast projekt realizowany przez Gminę pt. „Promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży w gminie Michałowice poprzez budowę otwartych stref rekreacji” otrzymał wyróżnienie w dziedzinie sport i rekreacja.

Podczas konferencji w Senacie RP odbyła się prezentacja obydwu projektów. W uroczystości uczestniczył wójt gminy Michałowice Krzysztof Grabka. GOPS reprezentowały Magdalena Kwiatkowska - koordynatorka wolontariatu i Marta Nowak prowadząca Klub Wolontariusza. Prezentację projektu w dziedzinie sport i rekreacja przedstawił Remigiusz Górniak, pracownik urzędu.

W tegorocznej edycji konkursu, który odbywał się w 5 dziedzinach (kultura, oświata, zdrowie, pomoc społeczna, sport i rekreacja), wzięło udział 47 jednostek samorządu terytorialnego, nadesłano 61 wniosków. Spośród nich wyłoniono 25 finalistów konkursu na najlepsze praktyki w zakresie usług społecznych, realizowane przez gminy wiejskie, miasta i powiaty.

Konkurs został przeprowadzony w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”. Jego organizatorem był Związek Powiatów Polskich i Związek Gmin Wiejskich RP oraz Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji