22.09.2011 15:30

Gmina Michałowice laureatem konkursu Euro-Gmina; wysoko w rankingu pisma „Wspólnota”

21
Nasza gmina zdobyła tytuł Lidera Bezpieczeństwa w plebiscycie zorganizowanym przez fundację gospodarczą Euro–Partner oraz uplasowaliśmy się na 3 miejscu na Mazowszu w rankingu zamożności gmin wiejskich.
Lider Bezpieczeństwa – plebiscyt Euro-Gmina

Plebiscyt został zorganizowany pod patronatem wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz marszałka województwa mazowieckiego, Adama Struzika. Kapituła, która przyznała nam ten tytuł oceniała przede wszystkim działania i współpracę naszej gminy ze służbami Policji i Straży Pożarnej (zakup samochodów, doposażenie komisariatów i strażnic, współfinansowanie dodatkowych patroli policyjnych); poprawę i zmianę oznakowania dróg i ulic, przebudowę i modernizację dróg i ulic, w tym budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym, ustawianie progów zwalniających, budowę oświetlenia miejsc niebezpiecznych czy współpracę policji i straży pożarnej z lokalnymi społecznościami oraz szkołami.
Statuetkę oraz certyfikat Euro-Gmina odebrał wójt Krzysztof Grabka, podczas gali, która odbyła się w Muzycznym Studiu Koncertowym im. Agnieszki Osieckiej w siedzibie Polskiego Radia.

Ranking pisma „Wspólnota” – gminy o najwyższych dochodach

Po raz kolejny znaleźliśmy się w czołówce woj. mazowieckiego, plasując się na 3 miejscu wśród 225 gmin wiejskich województwa. W Polsce, zajmujemy 25 pozycję wśród 1586 istniejących jednostek.
Ranking został sporządzony przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” w oparciu o dochody gmin, z pominięciem wpływów z dotacji, w tym unijnych. Wzięto więc pod uwagę wyłącznie dochody własne i otrzymywane subwencje (m.inn. oświatową). Dochody te zostały skorygowane o tzw. janosikowe (subwencję równoważącą dla gmin), które zostało pominięte w dochodach samorządów.
W naszej gminie zamożność per capita (na osobę) wynosiła 4069,56 zł. (dane dotyczą 2010 r.)

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji