24.11.2011 14:45

Gmina Michałowice najlepsza na Mazowszu w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego

18
Ranking został opracowany już po raz ósmy przez Wydział Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej .
Jego wyniki przedstawiono podczas odbywającej się w Poznaniu konferencji pt. ”Samorząd Zrównoważonego Rozwoju”, której współorganizatorem była Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ranking został sporządzony dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, ponad 2470 podmiotów, w czterech kategoriach. Nasza gmina uplasowała się na na 14 miejscu w klasyfikacji wszystkich gmin wiejskich (ponad 1580 jednostek), na Mazowszu jesteśmy liderem (wśród 229 gmin wiejskich).

Przy tworzeniu rankingu brano pod uwagę trzy aspekty
- gospodarczy - wydatki inwestycyjne majątkowe , wydatki na transport i łączność, udział wydatków majątkowych inwestycyjnych oraz wydatków na transport i łączność w budżecie gminy oraz udział dochodów własnych w budżecie gminy,
- społeczny - liczbę bezrobotnych, napływ i odpływ ludności, komputeryzację i dostęp do internetu w szkołach;
- ochrony środowiska - wyposażenie gospodarstw domowych w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.


Znalezienie się w ścisłej dwudziestce, to ogromny sukces i efekt ciężkiej pracy zarówno mieszkańców jak i władz gminy powiedział K. Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Ranking jest zestawieniem opierającym się wyłącznie na niezależnych danych z GUS-u, pozbawionym subiektywnych ocen osób postronnych, co czyni z niego wiarygodne źródło na temat stanu gmin w Polsce.


Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji