12.12.2011 09:30

Gminny Dzień Wolontariusza

5
Dnia 28.11.2011 odbyła się uroczystość z okazji Gminnego Dnia Wolontariusza. Tegoroczne obchody były uczczone w sposób szczególny, gdyż rok 2011 został ustanowiony międzynarodowym rokiem wolontariatu.
Obchody w tym roku cieszyły się żywym zainteresowaniem, obecna była poseł na sejm Barbara Czaplicka, radni gminy Michałowice, dyrektorzy szkół, pedagodzy, koordynatorzy wolontariatu, Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy, ZHP oraz wolontariusze. Uroczystość otworzyli jak co roku gospodarze wójt gminy Michałowice, Krzysztof Grabka i kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Iwona Radzimirska. W pierwszej części usłyszeć mogliśmy o historii wolontariatu na terenie gminy, a także o dwóch projektach realizowanych przez ośrodek „Wolontariat w OPS” od 2005 oraz „OPS jako Gminne Centrum Wolontariatu” od 2009. Usłyszeliśmy jakie zadania są realizowane w ramach tych projektów oraz w jakie działania na terenie gminy włączają się i są niezawodni nasi wolontariusze. Mieliśmy również przyjemność wysłuchać przemówień szkolnych koordynatorów wolontariatu, przedstawicieli stowarzyszeń, jak i samych wolontariuszy. Częścią która zrobiła niemałe wrażenie było rozdanie nagród i podziękowań dla ponad 50 wolontariuszy. Szczególne wyróżnienia otrzymało 15 najbardziej wyróżniających się wolontarystycznie i aktywnych osób. Na koniec goście uzupełniali ankiety, w których dzielili się refleksją na temat wydarzenia oraz wskazywali swoją propozycje dalszego kierunku rozwoju wolontariatu. Wszyscy ankietowani byli zgodni „wolontariat w gminie jest potrzebny”, natomiast wolontariusze wyrazili chęć wspólnych regularnych spotkań w ramach Klubu Wolontariusza, który zrzesza wolontariuszy z całej gminy. Po części oficjalnej goście zeszli do sali gdzie mogli dalej kontynuować rozmowy, tym razem już przy uroczystym obiedzie.

GOPS - Marta Nowak

Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji