03.12.2010 15:00

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice

36
W dniu 02.12.2010 odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Michałowice, na której 15 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie oraz wybrało przewodniczącego.
Zgodnie z ustawą I sesję rozpoczął i prowadził najstarszy wiekiem wybrany radny. W naszej gminnie jest to Pan Eugeniusz Hanc, który funkcję radnego będzie pełnił już po raz 3. Pani Barbara Łapińska-Heldt, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyła wszystkim radnym dokumenty potwierdzające ich wybór do Rady Gminy Michałowice. Następnie radni ślubowali spełniać swoje obowiązki godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro gminy i jej mieszkańców.

Kolejnym punktem porządku sesji był wybór przewodniczącego rady. W tajnym głosowaniu został wybrany nim Paweł Rajski, radny okręgu nr 4 – Pęcice, Pęcice Małe, Suchy Las, Sokołów. Od wielu lat uczestniczy on w działalności samorządowej, a w tym roku już o raz trzeci mieszkańcy obdarzyli go zaufaniem, powierzając mandat radnego.

Lista radnych (porządek alfabetyczny)
Borzymowska Ewa
Brzeska-Kalczuk Hanna
Chruściak Tadeusz
Hanc Eugeniusz
Herner Wojciech
Kamińska Anna
Kordys Paweł
Krzyżanowski Michał
Majtyka Przemysław
Olak-Popko Anna
Rajski Paweł
Walendowski Sławomir
Zacny Paweł
Zalewska Aurelia
Zawadzka Elżbieta
Autor: Katarzyna Stygińska
Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji