15.01.2024 11:55

Informacja wójt gminy - sprawa rozbudowy Al. Jerozolimskich oraz planów dot. obwodnic Sokołowa i Reguł

408
Informacja wójt, Małgorzaty Pacheckiej po spotkaniu ze Starostą i Zarządem Powiatu Pruszkowskiego dotyczącym planowanej rozbudowy DW 719, a także zamierzeń w sprawie nowych dróg - obwodnic Sokołowa i Reguł, które są wytyczne w MPZP i studium.

Kto mnie zna ten wie, że nie boję się wyzwań, trudnych tematów, spraw leżących latami bez rozwiązania. Najlepszym dowodem jest umówione przeze mnie spotkanie z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego  i podjęcie rozmów o wytworzeniu nowych, alternatywnych dróg na terenie gminy Michałowice. Chodzi o dwie obwodnice — miejscowości Sokołów i miejscowości Reguły.

O tym jak ważne było to spotkanie świadczy udział w nim obok Starosty Pruszkowskiego, Krzysztofa  Rymuzy także członków Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, Agnieszki Kuźmińskiej i Grzegorza Kamińskiego, wicestarosty oraz  Beaty Rycerskiej, przewodniczącej Rady Gminy Michałowice i pracowników merytorycznych  obu urzędów.

Wyznaczyłam następujące cele tego spotkania:

  • poznanie opinii powiatu o projekcie rozbudowie drogi 719 (Aleje Jerozolimskie) na odcinku naszej gminy.
  • wypracowanie wspólnego stanowiska Gminy Michałowice i Powiatu Pruszkowskiego w sprawie uwzględnienia w projekcie MZDW skrzyżowania z drogą zbiorczą 4KUZ, nową obwodnicą Reguł zgodnie z dokumentami planistycznymi Gminy. Skrzyżowanie byłoby zlokalizowane między ulicami Słoneczną i Regulską, a droga prowadziła przez tereny należące dziś do firmy Hillwood, nad torami WKD i do ulicy Granicznej.
  • powołanie zespołu projektowego składającego się z pracowników Urzędu Gminy Michałowice i Starostwa Pruszkowskiego w celu opracowania założeń projektowych dla projektu powyższej drogi, która zapewniłaby sprawną, bezpieczną komunikację mieszkańców naszej gminy i powiatu. To bezdyskusyjne, iż ulica Regulska nie obsłuży stale rosnących potoków ruchu, a jakakolwiek rozbudowa tej ulicy na odcinku południowym nie jest możliwa ze względu na gęstą zabudowę.
  • powołanie podobnego zespołu do opracowania założeń dla projektu obwodnicy Sokołowa. Chcemy doprowadzić do zaistnienia nowego połączenia od ronda w Pęcicach przy Dworze Polskim do okolic ronda przy węźle z trasą S8. Droga przebiegałaby na północ od zabudowań wsi Pęcice i Sokołów. Taka droga odciążyłaby ulice Sokołowską (w Sokołowie), Parkową (w Pęcicach), Księdza Woźniaka (w Suchym Lesie) oraz Komorowską (w Pęcicach Małych). Proponowany, ale niezobowiązujący przebieg tej trasy został ujęty w Studium Gminy Michałowice z 2011 r. Jej długość to niecałe 3 km. Widzę także szansę, by wytworzenie tej drogi miało miejsce przy współudziale finansowym przedsiębiorców.

Rezultatem spotkania jest:

  • ustalenie, że Powiat Pruszkowski przekazał już 2 stycznia 2024 r. opinię dotyczącą przebudowy Alej Jerozolimskich, w której zaakceptował bez uwag wszystkie rozwiązania przedstawione przez MZDW (również dotyczące negatywnie ocenianych przez mieszkańców rozwiązań dla skrzyżowania Alej Jerozolimskich z ul. Regulską, w związku z czym kieruję do Powiatu pismo z wnioskiem o rewizję tej opinii w ww. zakresie).
  • zobowiązanie podjęte przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego, iż zmodyfikuje on swoją opinię popierając złożony do MZDW wniosek Gminy Michałowice dotyczący ujęcia w projekcie skrzyżowań Alej Jerozolimskich z obwodnicą Reguł.
  • deklaracja Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o powołaniu wspólnego zespołu ds. projektowania obwodnicy Reguł. Do zespołu zostaną zaproszeni również: spółka WKD i właściciel działek przylegających do Alej Jerozolimskich. Przypomnę, że część działek pod budowę tej drogi jest także własnością powiatu.
  • deklaracja Zarządu Powiatu Pruszkowskiego o powołaniu wspólnego zespołu ds. budowy obwodnicy Sokołowa.

Ze swojej strony odpowiednimi zarządzeniami powołałam już do zespołu po stronie Gminy Michałowice naszych pracowników merytorycznych. Czekam na analogiczna decyzję po stronie Starostwa. Planuję również zorganizowanie zebrania ogólnego mieszkańców Sokołowa i Pęcic w sprawie obwodnicy Sokołowa.

Małgorzata Pachecka

Wójt gminy Michałowice

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji