13.07.2016 15:15

Inwestycje

473
W ostatnim czasie odbyły się kolejne postępowania przetargowe na wykonanie inwestycji infrastrukturalnych. Trwają prace związane z przebudową ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w Michałowicach-Wsi oraz wykonaniem chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi. Wkrótce zostanie wyłoniony wykonawca budowy świetlicy w Suchym Lesie.

Rozpoczęta przebudowa ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego jest  kolejnym etapem modernizacji tej ulicy. W I etapie  zmodernizowano drogę na odcinku od ul. Wesołej do ul. Kasztanowej,  o łącznej długości 386 mb. Została wymieniona nawierzchnia asfaltowa. Na całej długości wykonano chodnik. II etap przebudowy będzie prowadzony od ul. Borowskiego do granicy z gminą Raszyn, a wiec na odcinku 517 mb. Wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma MABAU Sp. z o.o. sp. k.Szymanów, Baniocha wykona usługę o wartości 389 000 zł do końca września.

 

Zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi, na odcinku 520 m, tj. od ul. Piwonii do trasy 719  m. Droga będącą w zarządzie powiatu pruszkowskiego  jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. Chodnik powstanie po południowej stronie ulicy. W zakres opracowania wchodzi wykonanie chodnika, dostosowanie wjazdów i dojść do posesji, max. dwóch przejść w poziomie dla pieszych przez ul. Brzozową, oznakowanie pionowe i poziome. Z pewnością wybudowany ciąg  poprawi bezpieczeństwo poruszania się pieszych na tym ruchliwym odcinku. Inwestycja o wartości 142.680,00 zł  powinna zostać zakończona do końca września. Przeprowadzi ją konsorcjum firm: Lider: RYMIX-BIS S.A. Warszawa Partner: ANIOŁ S.C. Pracowania Projektowo-Usługowa.

 

Firma „Świecki” będzie wykonywała modernizację oświetlenia ulicznego w  sołectwie Komorów na ul. Cypriana Kamila  Norwida i ul. Bugaj, w Granicy - ul. Gościnnej, ul. Pogodnej i ulicy bocznej od Długiej, w Pęcicach Małych - w ul. Sikorki oraz w Michałowicach-Wsi - ul. Błękitnej. W ramach prac o wartości 227.545,13 zł zostaną także wymienione i wyremontowane szafki sterujące, punkty świetlne oraz nastąpi remont linii i słupów oświetlenia ulicznego. Prace powinny zostać zakończone do końca października.

 

Wyłoniono firmę, która wykona dokumentację projektową na przebudowę ulic: w Michałowicach (odnogi ul. Jesionowej, ulica Jaśminowa), Regułach (ul. Firmowa i Przytorowa) oraz Komorowie (ul. Ceglanej na odcinku od ul. Krótkiej do ul. Kolejowej i ul. Sosnowa oraz ul.  Wschodnia) i w   Granicy (Ciszy Leśnej i ul. Kubusia Puchatka). Dokumentację projektową o łącznej wartości 144. 799,91 zł wykona firma  TOMKOR Nadzory i Projektowanie Tomasz Korczak.

 

Firma „Efek”t wykona nakładki asfaltowe o łącznej długości 1300 mb w ulicach: Harcerskiej w Komorowie, Dębowej w Granicy, na odcinku od ul. Skośnej do ul. Cisowej, Leśnej w Pęcicach Małych, na odcinku od istniejącej kostki do ul. Ks. Woźniaka. Prace o wartości 238.620,00 zł potrwają do końca wakacji.

 

W najbliższym czasie będzie wykonywany remont chodników, wjazdów i parkingów. Prace o wartości 84.283,25 zł wykona firma Paweł Wyżykowski. Kompleksowe Usługi dla Rolnictwa. Natomiast Związek Spółek wodnych zajmie się konserwacją rowów odwadniających na terenie gminy. Wartość prac 185.219,82 zł.

 

W sołectwie Komorów Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowalny Roman Zwierzchowski wykona budowę sieci wodociągowej w ul.Kaliszany. Wybudowana sieć o długości  131,7 mb zostanie włączona do sieci wodociągowej w ul. Turystycznej. Inwestycja, której wartość wyniesie 47.477,24 zł,  obejmie także wykonanie uzbrojenia oraz dwóch przyłączy wodociągowych do studzienki wodomierzowej.

 

Ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę świetlicy w Suchym Lesie, w której odbywały się będą spotkania lokalnej społeczności. Obiekt powstanie na działce o pow. 1302,90 m przy ul Księdza Michała Woźniaka. Budynek ma być jednokondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy wyniesie 105,4 m2, z czego powierzchnia użytkowa - 90,0 m2. Największą jej część będzie zajmowała sala wielofunkcyjna o powierzchni 62,5 m2. Do niej przylegała będzie łazienka (z dwoma wejściami od wewnątrz i zewnątrz), kuchnia (11 m2) oraz zaplecze (9,1 m2). Przed budynkiem będzie umiejscowiony taras. Świetlica wraz z zagospodarowaniem terenu ma być gotowa „pod klucz”. Budynek będzie o konstrukcji stalowej. Wewnątrz zostanie wykonana wentylacja nawiewowo -wywiewna. W ramach tej inwestycji zostanie wykonane także oświetlenie terenu, montaż alarmu, sieci komputerowej  oraz monitoringu.  Wokół budynku zaprojektowano alejki i przy nich ławki. Tern zostanie zagospodarowany, nastąpi nasadzenie krzewów i drzewek.

 

Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę ulic Studziennej, Górnej i Badylarskiej w Opaczy-Kolonii. Łącznie zostanie przebudowanych 590 mb. Nowa nawierzchnia będzie wykonana z kostki betonowej. Równocześnie zostaną wymienione dojścia i zjazdy do posesji. Wykonawcy będą mieli 2 miesiące od podpisania umowy na wykonanie prac.

 

W Komorowie planowana jest przebudowa ul. Granickiej. Ulica ma długość 200 mb i jest położona wśród zabudowy jednorodzinnej. Nowa nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej, pobocze zostanie utwardzone, przebudowane zostaną także zjazdy do nieruchomości. Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie. Ogłoszono postępowanie przetargowe na tę inwestycję.

 

Postępowanie przetargowe wyłoni wykonawcę i kwotę wykonania budowy sieci wodociągowej w ul. Baśniowej i ul. Calineczki w Regułach,  o łącznej długości 207,9 mb, wraz z uzbrojeniem oraz 11 szt. przyłączy wodociągowych do studzienki wodomierzowej.  

 

Wkrótce zostanie wyremontowana ul. Św. Kazimierza w Michałowicach. Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę tej drogi o łącznej długości 206,10 mb. Obecnie ulica ta ma nawierzchnię gruntową. Nowa będzie wykonana z kostki brukowej. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy wykonawca będzie maił 60 dni na przeprowadzenie prac. 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji
Podobne tematy: inwestycje, przetargi

Zobacz także