10.02.2022 09:40

Inwestycje 2022 (cz.1) - infrastruktura drogowa

514
Informacja Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy dotycząca inwestycji drogowych, których realizacja została zaplanowana w 2022 roku.

W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, realizujemy wiele inwestycji drogowych mających na celu poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. Te inwestycje są planowane, wykonywane i kontynuowane mimo utrudnień jakie wywołała pandemia. Są nimi m.in. ciągły braków pracowników na rynku pracy oraz nieprzewidywalne ceny.

Nie zatrzymujemy się i ogłaszamy kolejne przetargi.

Dlatego zachęcam do sprawdzenia co zaplanowaliśmy w Waszych miejscowościach:

1. Rozbudowę ul. Przytorowej w Regułach,

2. Budowę parkingu Parkuj i Jedź w Komorowie przy ul. Kolejowej

3. Rozbudowę ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach Wsi i Michałowicach Osiedlu,

4. Przebudowę ulicy Szkolnej w Michałowicach Osiedlu polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z Aleją Topolową do ulicy Kolejowej, dzięki czemu mieszkańcy uzyskają możliwość bezpiecznej jazdy rowerem i spięcie gminnych ścieżek rowerowych w sieć.

5. Przebudowę ul. Okrężnej w Komorowie wraz z odwodnieniem

6. Rozbudowę ulicy Skowronków w Pęcicach Małych na odcinku od ul. Dzikiej do ul. Kamień Polny (wraz z odwodnieniem)

7. Przebudowę ul. Niezapominajki w Nowej Wsi

8. Przebudowę ul. Dzikiej w Pęcicach Małych

Kontynuujemy również inwestycje rozpoczęte w roku 2021, tj.:

9. Budowę drogi ul. Wspólnoty Wiejskiej w Sokołowie

10. Rozbudowę ul. Rekreacyjnej w Granicy

11. Budowę parkingu Parkuj i Jedź w Komorowie przy ul. Ceglanej – większość robót jest zakończona, czekamy jedynie na podłączenie zasilania przez PGE.

12. Budowę zatoki autobusowej w pasie drogowym ul. Sokołowskiej w Pęcicach.

Wszystkie inwestycje, zarówno te duże, jak i drobniejsze, poprawią jakość życia mieszkańców. Przyjęliśmy też taką zasadę, że pieniądze mieszkańców w pierwszej kolejności inwestujemy w ulice, w których stoją już odmy, lub są bardzo zaawansowane inwestycje.

Zachęcam do zgłaszania Państwa pomysłów na poprawę dróg i ulic w naszej gminie na adres: sekretariat@michalowice.pl

 

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

 

grafika prezentujaca wartość inwestycji

Wartość planowanych inwestycji drogowych w 2022 roku wyniesie 29,8 mln. zł, co stanowi 42,8% wszystkich wydatków inwestycyjnych.  

 

 

 

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także