14.02.2022 11:10

Inwestycje 2022 (cz.2) - infrastruktura wodno-kanalizacyjna

517
Informacja Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy o planowanych w tym roku inwestycjach wodnych, sanitarnych oraz poidełkach z wodą pitną dla spacerowiczów i zwierząt.

W 2022 roku ruszamy z nowymi inwestycjami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach gminy.

  • W Nowej Wsi rozpoczniemy długo oczekiwaną przez mieszkańców ul. Gwiaździstej budowę sieci wodociągowej.
  • Poprawimy sytuację mieszkańców zabudowy szeregowej przy ul. Sieradzkiej w Komorowie i mieszkańców ul. Długiej w Granicy poprzez budowę kanalizacji sanitarnej.
  • Przystąpimy do prac związanych z budową wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej do ul. Głównej w Granicy, kanalizacji sanitarnej w ulicy dojazdowej do ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi oraz w ul. Dzikiej w Pęcicach Małych na odcinku od zalewu do ul. Leśnej
  • Planujemy wykonanie wodociągu w ul. Pruszkowskiej na odcinku od ul. Reja do ul. Długiej w Granicy.

W drugiej połowie roku rozpoczniemy zadania zaplanowane jako dwuletnie (2022/2023) - to znaczy budowę:

  • sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Barbary w Granicy i ul. Sarniej w Pęcicach,
  • kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii oraz w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem w Komorowie-Wsi.

Wartość kosztorysowa planowanych tych inwestycji to ok. 5 mln złotych. To duża kwota, dlatego rozważamy złożenie podstawowego wniosku o ich dofinansowanie (oraz wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy – zadanie w WPF) w II edycji Polskiego Ładu, w którym tego typu inwestycje mogą liczyć na 95% dofinansowania. Byłby to duży zastrzyk pieniędzy do naszego gminnego budżetu.

W budżecie mamy również zapisane środki finansowe na zmodernizowanie Stacji Uzdatniania Wody w Pęcicach oraz budowę nowego ujęcia wody na potrzeby zwiększenia wydajności produkowanej wody pitnej dostarczanej do Pęcic, Pęcic Małe, Sokołowa i Suchego Lasu.

Jeszcze w tym roku zlecimy wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej w Opaczy-Kolonii.

Zupełnie nowym typem inwestycji w naszej gminie będą poidełka wody pitnej dla ludzi i zwierząt - dwa w Michałowicach proponowane przez radnych lokalizacje to:

  • ul. Kolejowa/Topolowa przy ścieżce pieszo-rowerowej oraz w pobliżu szkoły i skate-parku)
  • oraz jedno w Granicy, przy placu zabaw.

Dziękuję za zgłoszenie tego pomysłu i zachęcam, by w następnych latach, we wnioskach budżetowych, radni i sołtysi wskazywali miejsca w swoich miejscowościach, w których widzieliby takie poidełka.

Małgorzata Pachecka 

Wójt Gminy Michałowice

 

 

grafika preztukaza koszt inwestycji

Wartość planowanych inwestycji  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w 2022 roku wyniesie 8,3 mln. zł, co stanowi 11,9% wszystkich wydatków inwestycyjnych.  

 

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także