17.06.2024 10:15

Jarosław Mroczek sołtysem Michałowic-Wsi

233
Jarosław Mroczek został wybrany sołtysem Michałowic-Wsi.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Michałowice, 14 czerwca zostało zwołane zebranie mieszkańców sołectwa Michałowice, by przeprowadzić wybory sołtysa i członków rady sołeckiej na kolejną kadencję. W zebraniu w szkole w Michałowicach wzięło udział 31 mieszkańców sołectwa.

Zebraniu w sołectwie Michałowice przewodniczył sekretarz gminy, Wojciech Grzeniewski. Po rozpoczęciu oraz przedstawieniu porządku, wybrano sekretarza zebrania oraz trzyosobową komisję wyborczą w składzie Katarzyna Łupienko, Elżbieta Liszewska i Damian Maciejewski.

Sołtys Tomasz Malinowski podsumował mijającą kadencję, przedstawiając sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej. Mówił również o konieczności współpracy wszystkich obszarów sołectwa i podkreślał potrzebę reprezentacji mieszkańców różnych rejonów sołectwa w radzie sołeckiej.

Obecni na zebraniu mieszkańcy zgłosili jednego kandydata w wyborach na sołtysa, Jarosława Mroczka. Pan Jarosław jest wieloletnim mieszkańcem Michałowic-Wsi i od lat wspierał prace sołtysa i rady sołeckiej.

Głosowanie, w którym udział wzięło 31 mieszkańców na 522 uprawnionych przyniosło następujące wyniki - za kandydaturą Jarosława Mroczka zagłosowało 100% głosujących, czyli 31 mieszkańców.

Po wyborze i gratulacjach dla nowego sołtysa, nastąpiło symboliczne przekazanie tabliczki „Sołtys” przez ustępującego sołtysa. 

Ostatnim punktem zebrania był wybór rady sołeckiej. Rada zgodnie ze statutem sołectwa liczy 3 osoby i tylu mieszkańców zostało zgłoszonych do rady. Zgłoszono kandydatury: Małgorzaty Maciejewskiej, Leszka Brzeżnego i Rafała Wójcika, który choć nie mógł uczestniczyć w zebraniu wyraził na piśmie zgodę na kandydowanie.

W głosowaniu na kandydatów do rady sołeckiej  wzięło udział 31 mieszkańców. Decyzją mieszkańców w nowej radzie sołeckiej zasiądą: Małgorzata Maciejewska – 30 głosów, Leszek  Brzeżny – 30 głosów i Rafał Wójcik -  30 głosów.

Opublikowany przez: Paweł Jasiun

Zobacz także