14.03.2019 08:15

Kampus edukacyjny w Regułach – mamy ambitne plany

452
Szanowni Państwo,
jeszcze w marcu sfinalizujemy umowę - zwieńczenie rozmów toczonych od stycznia - ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich. Umowa dotyczy organizacji dwuetapowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w pobliżu urzędu gminy w Regułach, a w tym zaprojektowanie kompleksu edukacyjnego.

Zgodnie z aktem notarialnym, na mocy którego gmina pozyskała wspominany grunt przy urzędzie od Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), możemy przeznaczyć ten teren na: przedszkole, żłobek, szkołę podstawową i gimnazjum oraz obiekty kultury i ochrony zdrowia. Takie też zostanie postawione zadanie konkursowe przed uczestnikami (jedyne z czego rezygnujemy to gimnazjum, co jest dosyć oczywistą poprawką w stosunku do pierwotnych planów). Podpisanie umowy z SARP odbędzie się w urzędzie gminy jeszcze w marcu. Zaprosimy wszystkich chętnych na to wydarzenie niezwłocznie po ustaleniu ostatecznego terminu.

To będzie pierwszy krok dotyczący poprawy warunków edukacyjnych w gminie. Ale nie jedyny. 22 lutego obradowała gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna poświęcona właśnie kwestii lokalizacji przedszkoli na terenie gminy. Analizie poddane zostały dane demograficzne. Zgodziliśmy się, że w pierwszej kolejności trzeba rozwiązać potrzeby lokalowe w Regułach i Michałowicach, ale też pamiętać o sytuacji przedszkolaków z Nowej Wsi i Granicy.

Konkurs będzie dwuetapowy. Będzie w nim miejsce na konsultacje z rodzicami i mieszkańcami. Szczegółowy harmonogram oraz bliższe informacje podamy w ciągu 10 dni.

Konkurs będzie miał swoją stronę internetową, na której znajdą Państwo wszystkie informacje i będą mogli śledzić każdy jego etap.

Zwieńczeniem konkursu będzie wystawa pokonkursowa zorganizowana w sali multimedialnej urzędu gminy.

Także w tym roku chcemy, aby ruszył konkurs na przedszkole w Michałowicach.
--------------------------------------------------------------------------
Decyzja o przesunięciu środków z budowy przedszkola w Michałowicach na przygotowanie budowy kampusu edukacyjnego w Regułach jest jedną z najgoręcej komentowanych decyzji rady gminy obecnej kadencji, do której - nie ukrywam - namawiałam radnych. Warto w tym miejscu przypomnieć chronologię wydarzeń.

Konieczność budowy nowego przedszkola w Michałowicach nie podlega dyskusji, co do tego zgodni są radni, urzędnicy gminy i mieszkańcy gminy, w tym rodzice dzieci. Urząd gminy mierzył się z problemem od dłuższego czasu. W wyniku różnych decyzji w 2017 roku powstał projekt przedszkola, a w styczniu 2018 roku gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Projekt przedszkola został przygotowany i podporządkowany jednej nadrzędnej zasadzie: inwestycja musi zostać szybko zrealizowana, dlatego zawierał szereg kompromisów. Do najważniejszych i najbardziej brzemiennych w skutkach kompromisów należy zaliczyć budowę na planie obecnego przedszkola i wybór technologii z prefabrykatów stalowych.

Budowa na planie obecnego przedszkola uzasadniona była miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP), który pozwalał na budowę na tej działce przedszkola o takiej samej jak obecnie powierzchni zabudowy. Żeby nie rozpoczynać procedury zmiany MPZP projektanci zaplanowali budynek na tym samym obrysie co stare przedszkole. Ponieważ należało powiększyć przedszkole, a obrys miał być bez zmian zaprojektowano budynek piętrowy. Piętrowy budynek to dodatkowa powierzchnia zajęta na klatki schodowe i windę (drogim w eksploatacji urządzeniem). Dodatkowo dzieci z sal na piętrze nie mogą wyjść bezpośrednio do ogrodu, a wysokość parapetów sprawia, że przez cały pobyt w sali będą widzieć jedynie niebo. Dorzućmy do tego jeszcze technologię prefabrykatów stalowych, szybką w budowie, ale niezbyt przyjemną do mieszkania.

Jednak coś stanęło na przeszkodzie szybkiej realizacji inwestycji. W 2018 roku ówczesne władze nie zdecydowały się budować według szybkiej ścieżki wyznaczonej przez projekt. Tym samym najważniejsze założenie projektu – szybka budowa – nie zostało zrealizowane. Największym problemem było umieszczenie dzieci na czas budowy w innych placówkach, których na terenie gminy jest po prostu za mało. Teoretycznie można było dzieci po dwoje-troje przenieść na czas budowy do placówek prywatnych, bez żadnych szans na zachowanie grup, co jest dodatkowym stresem dla dzieci. Strategia, w której przy niedoborze miejsc w przedszkolach publicznych na terenie gminy, burzymy jedno duże i funkcjonujące nie była najlepszym rozwiązaniem.

Moim zdaniem optymalne, m.in. z punktu widzenia procesu edukacyjnego, było wybudowanie możliwie szybko przedszkola w Regułach, tak aby przenieść do niego na czas budowy dzieci z Michałowic całymi grupami przedszkolnymi. Wtedy nie straszne nam będą opóźnienia w terminie oddania michałowickiego budynku do użytkowania, a dzieci będą wychowywać się w komfortowych warunkach, w nowym przedszkolu.

W grudniu rozpoczęłam konsultacje w sprawie przedszkola. Po pierwsze spotkałam się z radą rodziców z przedszkola. Członkowie rady poparli mój pomysł zmiany kolejności budowy z Michałowic na Reguły jeśli ma to przysłużyć się komfortowi dzieci, nawet kosztem opóźnienia budowy. Po tym spotkaniu, w styczniu 2019 roku spotkałam się z mieszkańcami gminy zainteresowanymi budową przedszkola w Michałowicach. Na spotkaniu zdania były podzielone – część mieszkańców optowała za jak najszybszą budową, skoro już wszystkie „papiery” są gotowe, część wprost mówiła, że dość łatania i pudrowania starych rozwiązań (projekt nowego przedszkola zakładał zachowanie trzech najnowszych przybudówek starego budynku). Ostateczna decyzja została w rękach radnych.

W styczniu 2019 rada gminy przegłosowała poprawkę w budżecie zamieniającą kwotę przeznaczoną na budowę przedszkola w Michałowicach na budowę kampusu edukacyjnego w Regułach. Gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna obradowała nad planem zagospodarowania działek pozyskanych bezpłatnie od Agencji Nieruchomości Rolnych położonych przy urzędzie gminy, na których można wybudować przedszkole. Komisja pozytywnie zaopiniowała plany budowy przedszkola, jak również przygotowanie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu wokół urzędu gminy.


Wójt Gminy Michałowice

Małgorzata Pachecka

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także