27.06.2024 09:00

Konferencja na temat Metropolii Warszawskiej

63
19 czerwca, w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice odbyła się konferencja, tematem której były prace nad utworzeniem metropolii warszawskiej.

Konferencja, w której udział wzięli m.in. wójt Małgorzata Pachecka, zastępca wójta Anna Fabisiak i prezydent Pruszkowa Piotr Bąk była jedną z ostatnich z cyklu, które Stowarzyszenie Metropolii Warszawa zorganizowało we wszystkich 9 powiatach objętych planem utworzenia metropolii warszawskiej.

Przede wszystkim jej celem była identyfikacja potrzeb gmin i powiatów, ale również zintensyfikowanie prac nad projektem ustawy w kwestii utworzenia metropolii. Co pozwoli na jej harmonijny społeczno-gospodarczy rozwój i integrację, a tym samym wpłynie na jakość życia mieszkańców.

Przyszła metropolia warszawska będzie liczyła około 3,260 mln mieszkańców, dla których jednym z najważniejszych aspektów będzie transport publiczny. Ten temat znalazł się również w omawianym na środowej konferencji projekcie ustawy, gdzie rozmawiano o poprawie oferty transportu publicznego, dostępu do ustandaryzowanej informacji i ujednoliconym długookresowym bilecie metropolitalnym, w tym o biletach autobusowych, KM, SKM i WKD.

Bardzo ważną ideą ustanowienia metropolii jest również jej rozwój poprzez stworzenie funduszu podobnego do systemu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, z którego dotychczas dofinansowano ze środków UE 194 projekty na łączna kwotę ponad 725 mln złotych. Jego zadaniem będzie wspieranie projektów ponadlokalnych związanych m.in. z edukacją, czystością powietrza i adaptacją do zmian klimatu.

Tak ważny projekt, wymaga dużego zaangażowania w jej przygotowaniu, ale również czasu w jego uruchomieniu, które przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Warszawa określają na przełom roku 2027/2028.

Szczegółowe informacje na temat powstania metropolii warszawskiej znajdziemy pod linkiem: Stowarzyszenie Metropolii Warszawa

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także