Archiwalny
08.12.2021 09:45

Konsultacje projektu uchwały krajobrazowej

258
Do 14 stycznia 2022 r. wyłożony jest do publicznego wglądu projekt uchwały krajobrazowej. Zachęcamy do zapoznania się z jego zapisami i odniesienia się do nich.

Projekt uchwały dostępny jest:

  • w formie elektronicznej  -  Link do projektu uchwały
  • w Urzędzie Gminy Michałowice,  Reguły - ul. Aleja Powstańców Warszawy 1

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały krajobrazowej zostanie  przeprowadzona 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00. w sali multimedialnej urzędu gminy.

Z uwagi na pandemię koronawirusa możliwa  jest zmiana formuły spotkania i dostosowania go do obowiązujących przepisów, o czym Państwa poinformujemy. 

 

Uwagi do projektu uchwały można składać do 28 stycznia 2022 r. :
  • w formie pisemnej w Biurze Podawczym Urzędu Gminy (na parterze),
  • pocztą - na adres 05-816 Michałowice – Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres sekretariat@michalowice.pl
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Michałowice na platformie ePUAP: /4ld31qr0t1/SkrytkaESP

Termin składania uwag jest nieprzekraczalny. Liczy się data wpływu uwagi do urzędu.

Uwagi złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Składający uwagi wraz z nimi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę.

Link do obwieszczenia dotyczącego procesu konsultacji projektu uchwały

Opublikowany przez: Stanowisko ds. promocji

Zobacz także